NeoDynamics AB (publ) offentliggör godkännande av passportering av prospekt

NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) – med en ny patenterad mikropulsteknologi för att förenkla och förbättra precisionen i biopsiprocedurer – offentliggör härmed godkännande av passportering av prospekt. 

Finansinspektionen har meddelat beslut om att godkänna passportering av NeoDynamics prospekt med erbjudande om nyteckning av units i Finland och Norge. Prospektet finns tillgängligt på NeoDynamics (www.neodynamics.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns prospektet tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com. 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med emissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight Stock Market. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen av units.

För ytterligare information om kommande emission av units samt planerad notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:                  

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ)

Telefon: +46 8 522 79 667

E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se

.

Om NeoDynamics AB (publ) 

Årligen diagnosticeras cirka 2,1 miljoner kvinnor med bröstcancer i världen. Denna siffra ökar dessutom med cirka fem procent per år. NeoDynamics har utvecklat biopsisystemet NeoNavia®, som med ny patenterad mikropulsteknologi underlättar och förbättrar vävnadsprovtagning (biopsier) på bröstcancerpatienter genom bättre precision och kontroll. I nära samarbete med ledande läkare har vi byggt erfarenheter genom att teknologin utvärderats i mer än 300 biopsiprocedurer på cirka 15 universitetssjukhus runt om i Europa. NeoDynamics slutför idag utvecklingen av kommersialiseringsversionen av NeoNavia. Ihop med många innovativa och användarvänliga funktioner har mikropulsteknologin integrerats med flera nålalternativ för att ge maximal flexibilitet. NeoNavia förväntas lanseras mot slutet av 2019 på en bröstbiopsimarknad värd cirka 500 miljoner USD. Teknologin bedöms också vara lämplig för cancerdiagnostik på andra organ så som prostata, lunga, njure och lever. 

Om oss

NeoDynamics (publ) är ett marknadsnoterat svenskt medicintekniskt bolag byggt på forskning vid Karolinska institutet. Vi utvecklar och kommersialiserar NeoNavia®, ett nytt biopsisystem. Vårt mål är att driva utvecklingen inom precisionsbehandling av cancer genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar