NeoDynamics hemsida nu uppdaterad med mer svenskspråkig information samt möjlighet att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden

Bolagets hemsida har nu varsamt omstrukturerats och kompletterats med mer svenskspråkig information såväl för investerare, kliniker som för patienter.

Vi introducerar nu första gången officiellt mera detaljer om NeoNavia pulsbiopsisystem för ultraljudsledd bröstbiopsi som är i sen utvecklingsfas. Eftersom vår marknadsstrategi uttalat är att jobba med kliniker som vill bedriva forskning och utveckling inom området, känns det också bra att ha sammanfattat det vi gjort och gör på området just nu, under en ny studiesektion. På hemsidan har vi även sammanfattat mer bakgrund om bröstbiopsier som kan vara av intresse för patienter och anhöriga. Vi tror det även kan bidra till ökad förståelse för bröstbiopsier i allmänhet och vilka dagens utvecklingsområden och möjligheter är.

Det vi framförallt vill lyfta upp för alla som följer NeoDynamics och är intresserade av vår framtid, är en ny prenumerationsfunktion. Registrera dig för vilken information du vill ha så får du framöver en notis när vi har en ny finansiell rapport eller någon annan nyhet som vi går ut med.

Länk till hemsidan: www.neodynamics.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 8 522 79 667, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se,eller:Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia, i sen utvecklingsfas. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.Om NeoNavia

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsi- nålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Om oss

NeoDynamics (publ) är ett marknadsnoterat svenskt medicintekniskt bolag byggt på forskning vid Karolinska institutet. Vi utvecklar och kommersialiserar NeoNavia®, ett nytt biopsisystem. Vårt mål är att driva utvecklingen inom precisionsbehandling av cancer genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa.

Prenumerera