• news.cision.com/
  • NeoDynamics/
  • NeoDynamics kommer att beviljas ytterligare ett europeiskt patent för bolagets pulsbiopsiinstrument

NeoDynamics kommer att beviljas ytterligare ett europeiskt patent för bolagets pulsbiopsiinstrument

Report this content

STOCKHOLM – 14 januari, 2021. NeoDynamics AB (publ), (Spotlight Stock Market: NEOD), ett medicintekniskt bolag inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av bröstcancer, meddelar idag att den europeiska patentmyndigheten (EPO) har utfärdat en s.k. Notice Allowance och avser att bevilja NeoDynamics ett europeiskt patent för bolagets pulsbiopsiinstrument, som omfattar en multifunktionell handenhet som kan användas för flera olika typer av biopsinålar. Beslutet kommer att offentliggöras i European Patent Bulletin, när NeoDynamics uppfyllt sina åtaganden, inklusive betalningen av patentavgiften.

”Det här är väldigt spännande och stödjer vår lansering av pulsbiopsisystemet NeoNavia som inkluderar tre olika nålar för alla typer av ultraljudsledda biopsier. Det här stärker vårt patentskydd i Europa och vi fortsätter att utveckla vår portfölj av immateriella tillgångar för att ytterligare utöka våra affärsmöjligheter och stödja vår produkt”, säger Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB. ”Det banbrytande biopsisystemet har redan väckt ett stort intresse och vi har lyckats få de första kommersiella beställningarna trots den utmanande affärsmiljö som pandemin medför. Ultraljudsledd biopsi i bröst och axill uppfattas som angeläget för att få en tidig och adekvat diagnos och i slutändan förbättra resultaten för patienten”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 708 444 966, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.com 

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2021 kl. 08:30 (CET).

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har utvecklat ett innovativt pulsbiopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att ge läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige.

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela pulsbiopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av pulstekniken som underlättar nålinförsel och ger precision vid placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om pulstekniken

Den patenterade pulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp, storlek och lokalisering. Drivenheten som genererar pulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta ger god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Prenumerera