NeoDynamics medverkar på Stockholm Corporate Finance Life Science seminarium

Report this content

VD Anna Eriksrud presenterar NeoDynamics vid Stockholm Corporate Finance Life Science seminarium den 23-24 mars. Presentationen som hålls på svenska sker på onsdagen den 24 mars kl 11.30.

Anmälan görs via följande länk: https://www.lyyti.fi/reg/scf-life-science-seminarium-2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                   

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ), telefon: +46708 444 966, e-post: anna.eriksrud@neodynamics.com

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företagets första produkt NeoNavia® som är ett nytt pulsbiopsisystem för ultraljudsledd vävnadsprovtagning har nu introducerats på marknaden. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnostik av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Pulsbiopsisystemet har använts för vävnadsprovtagning i bröst och lymfkörtlar på över 500 patienter.

Om NeoNavia

NeoNavia är ett modernt biopsisystem med en helt ny patenterad pulsteknik som är avsett att användas för ultraljudsledd vävnadsprovtagning. Det består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinförsel och exakt placering av nålen i tumören samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar. Pulsbiopsisystemet NeoNavia är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning som möjliggör en korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar