NeoDynamics presenterar prekliniska resultat idag

Report this content

Dr Stefan Paepke presenterar ett abstract om prekliniska resultat med NeoDynamics innovativa biopsisystem NeoNavia vid St Gallen International Breast Cancer Conference 2021 som inleds i Wien idag. Resultaten visar att vävnadsprover tagna med samtliga av NeoNavias tre nåltyper ger väsentligt större vävnadsprov än vad dagens ”gold standard” tekniker uppnår.

Vikten av de vävnadsprover som togs med NeoNavias nålar var för FlexiPulse-nålen 299 procent högre än dagens ”gold standard”, för CorePulse 37 procent högre och för VacuPulse 12 procent högre. Val av nåltyp sker huvudsakligen mot bakgrund av tumörens egenskaper och lokalisering, där FlexiPulse används i särskilt svåra lägen såsom i armhålan.

Dr. Stefan Paepke är överläkare och verksam vid Universitetssjukhuset r.d. Isar vid Tekniska universitetet i München och är talesperson för den tyska arbetsgruppen för minimalinvasiva metoder, AG mimi samt medlem i NeoDynamics Advisory Board.

Presentation på Redeye idag kl 13.00

Med anledning av presentationen på kongressen arrangerar NeoDynamics och Redeye parallellt en digital presentation för finansmarknaden idag den 17 mars kl 13.00-14.00. Vid denna presentation kommer VD Anna Eriksrud och Dr Kai-Uwe Schässburger, Head of Clinical Development & Medical Affairs, att presentera de prekliniska resultaten och även kommentera lanseringen av produkten. Presentationen följs av en frågestund som leds av Redeyes analytiker Oskar Bergman.

Anmälan till presentationen görs via följande länk: https://www.lyyti.in/Strategy_Update_NeoDynamics_9010

Presentationen hålls på engelska.

Abstractet publiceras även i den vetenskapliga tidskriften The Breast.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                   

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ), telefon: +46708 444 966, e-post: anna.eriksrud@neodynamics.com

 

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företagets första produkt NeoNavia® som är ett nytt pulsbiopsisystem för ultraljudsledd vävnadsprovtagning har nu introducerats på marknaden. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnostik av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Pulsbiopsisystemet har använts för vävnadsprovtagning i bröst och lymfkörtlar på över 500 patienter.

Om NeoNavia

NeoNavia är ett modernt biopsisystem med en helt ny patenterad pulsteknik som är avsett att användas för ultraljudsledd vävnadsprovtagning. Det består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinförsel och exakt placering av nålen i tumören samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar. Pulsbiopsisystemet NeoNavia är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning som möjliggör en korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Taggar:

Prenumerera