NeoDynamics rekryterar en landschef för Tyskland, Schweiz och Österrike

Report this content

Renate Reiss tillträder som Country Manager för NeoDynamics i de tysktalande länderna i EU, med start den 15 oktober. Renate har en bred internationell erfarenhet av produktlanseringar från ledande roller inom läkemedelsindustrin. Hon kommer att ansvara för lanseringen av NeoNavia, ett helt nytt system för vävnadsdiagnostik av bröstcancer.

NeoDynamics har nu anställt seniora specialister som landschefer i Storbritannien, Tyskland och USA för att förbereda kommersialiseringen av NeoNavia, ett nytt system för vävnadsprovtagning som bygger på en patenterad mikropulsteknik som utvecklas i nära samarbete med forskare från Karolinska Institutet.

”I de tysktalande länderna har vi en fantastisk plattform genom de dryga tio kliniska centra där NeoNavia nu testas. Jag ser verkligen fram emot att utveckla samarbetet med ledande experter och förbereda lanseringen av NeoNavia så snart vi fått CE-märkning, säger Renate Reiss, landschef.”

”Det är människorna i bolaget som gör skillnad", säger VD för NeoDynamics, Anna Eriksrud. "Vi är verkligen glada över att vi kunnat attrahera så erfarna och engagerade personer. De kommer att säkerställa att vi är väl förberedda inför lanseringen av NeoNavias unika biopsisystem i Europa och USA.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 8 522 79 667, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se,eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519 648, E-post jorgen,vrenning@neodynamics.se

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia, i sen utvecklingsfas. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.Om NeoNavia

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsi- nålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Prenumerera

Dokument & länkar