• news.cision.com/
  • NeoDynamics/
  • NeoDynamics startar patientrekryteringen till den brittiska COMPULSE-studien för att optimera diagnos av bröstcancer

NeoDynamics startar patientrekryteringen till den brittiska COMPULSE-studien för att optimera diagnos av bröstcancer

Report this content

STOCKHOLM – 6 juli 2020. NeoDynamics AB (Spotlight Stockholm: NEOD) meddelar att företaget återupptar patientrekryteringen till den brittiska COMPULSE-studie efter en tillfällig paus som infördes med anledning av COVID-19-pandemin.

COMPULSE är en jämförande studie som undersöker eventuella fördelar med NeoNavia, NeoDynamics pulsbiopsisystem, med nuvarande standard för dagens ultraljudsledda bröstbiopsi. Studien är en uppföljningsstudie av den pågående tyska PULSE-studien. Patientrekryteringen har nu påbörjats vid utvalda brittiska sjukhus och de första som nu rekryterar patienter är Nightingale Center i Manchester och Addenbrookes Hospital i Cambridge.

"Trots utmanande omständigheter är vi glada över att äntligen komma igång med COMPULSE-studien", säger Dr Anthony Maxwell, huvudprövare, vid Nightingale Center i Manchester. "Det nya biopsisystemet erbjuder potentiella fördelar jämfört med de biopsi-system som dominerar användningen idag och vi är angelägna om att se hur bröstcancerdiagnostiken kan förbättras och i slutändan vilken nytta våra patienter skulle kunna ha av det nya biopsisystemet och den förbättrade tekniken.”

Den brittiska COMPULSE-studien kommer att genomföras parallellt med lanseringen av NeoNavia, ett komplett pulsbiopsisystem för alla typer av ultraljudsledda bröstbiopsier.

”Tack vare introduktionen av denna banbrytande pulsbiopsiteknik för ultraljudsledda biopsier i bröst och armhåla har vi möjligheten att påskynda utvecklingen av biopsitekniker vid bröstcancer och därmed bidra till att förbättra behandlingsresultatet för patienten. Vi räknar med att pulsbiopsisystemet NeoNavia, med flexibiliteten att välja den nål som är bäst anpassad för varje typ av förändring, oavsett läge, vävnadstyp eller storlek, kommer att förändra praxis för ultraljudsledd bröstbiopsi på sikt, säger Anna Eriksrud, VD på NeoDynamics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 708 444 966, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.comeller:

Kai-Uwe Schässburger, Chef klinisk utveckling & Medical Affairs,  + 49 (0)151 688 092 41 or + 46 (0)762 386 153                                                       kai-uwe.schassburger@neodynamics.com

Denna information är sådan information som NeoDynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 08:50.

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av pulstekniken som underlättar nålinförsel och ger precision vid placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om pulstekniken

Den patenterade pulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Drivenheten som genererar pulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Prenumerera