NeoNavia kommersiell version nu helt integrerad enligt plan

NeoDynamics utveckling av sitt innovativa biopsisystem NeoNavia, i kommersiell version, fortskrider enligt plan. Utvecklingsteamet har nu mottagit de fullt integrerade systemprototyperna och utvärdering och optimering pågår.

--- “Att lämna prototypfasen och påbörja utvärdering och optimering av biopsisystemet är ett mycket viktigt och tillfredsställande mål som har uppnåtts. Detta är det sista steget före start av den formella verifierings- och valideringsfasen och färdigställandet av all teknisk dokumentation enligt myndighetskraven, säger Magnus Olsen, Chief Development & Operations officer, NeoDynamics.

--- “Vi är glada över att vara strategisk partner till NeoDynamics. De har gett oss förtroendet som deras utvecklingspartner och utvecklingsorganisation, där Etteplan är involverat i projektet från idé till final produkt. Etteplan har nöjet att stödja NeoDynamics med specialistkunskap inom produktutveckling och medicinsk teknologi. För oss är det extremt spännande och givande att få delta i utvecklingen av dessa produkter som kan göra stor skillnad för många människor, säger Mikael Vatn, Senior Vice President, Central and Western Europe, Etteplan.

--- Sanmina är stolt över att vara en av NeoDynamics utvecklings- och tillverkningspartners för deras högst innovativa biopsisystem som använder mikropulsteknologi, säger Tord Berggren, Vice President Operations på Sanmina, Örnsköldsvik.


For further information about NeoDynamics, please contact:                 

Anna Eriksrud, CEO

Telephone: +46 8 522 79 667

E-mail: anna.eriksrud@neodynamics.se 

or:

Jörgen Vrenning, CFO/Investor Relations

jorgen.vrenning@neodynamics.se

Telephone: +46 708 519648


Om NeoDynamics AB (publ)

Årligen diagnosticeras cirka 2,1 miljoner kvinnor med bröstcancer i världen. Denna siffra ökar dessutom med cirka fem procent per år. NeoDynamics har utvecklat biopsisystemet NeoNavia®, som med ny patenterad mikropulsteknologi underlättar och förbättrar vävnadsprovtagning (biopsier) på bröstcancerpatienter genom bättre precision och kontroll. I nära samarbete med ledande läkare har NeoDynamics byggt erfarenheter genom att teknologin utvärderats i mer än 300 biopsiprocedurer på cirka 15 universitetssjukhus runt om i Europa. NeoDynamics slutför idag utvecklingen av kommersialiseringsversionen av NeoNavia. Ihop med många innovativa och användarvänliga funktioner har mikropulsteknologin integrerats med flera nålalternativ för att ge maximal flexibilitet. NeoNavia förväntas lanseras mot slutet av 2019 på en bröstbiopsimarknad värd cirka 500 miljoner USD. Teknologin bedöms också vara lämplig för cancerdiagnostik på andra organ så som prostata, lunga, njure och lever.

Om oss

NeoDynamics (publ) är ett marknadsnoterat svenskt medicintekniskt bolag byggt på forskning vid Karolinska institutet. Vi utvecklar och kommersialiserar NeoNavia®, ett nytt biopsisystem. Vårt mål är att driva utvecklingen inom precisionsbehandling av cancer genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa.

Prenumerera

Dokument & länkar