Ny svensk teknologi för diagnostik av bröstcancer testas av ledande experter i Tyskland

NeoDynamics’ tyska multicenterstudie (PULSE) presenterades för ca 150 deltagare på det årliga AWOgyn-mötet

(Percutaneous Ultrasound-guided biopsy evaluated for axillary Lymph node Sampling Efficacy).

Arbetsgruppen för bröstcancerkirurgi i den tyska föreningen för Obstetrik och Gynekologi (AWOgyn e.V )[1], samlades under helgen 8-9 februari för sitt vetenskapliga årsmöte i München.

NeoDynamics deltog tillsammans med ca 20 andra företag verksamma inom bröstcancerdiagnostik och -kirurgi. Syftet var primärt att svara på frågor kring den pågående PULSE -studien och ta emot intresseanmälningar för att rekrytera flera centra. syftet var också att skapa kännedom kring NeoNavias pulsbiopsisystem som kombinerar ultraljudsledda biopsinålar (VAB/CNB) med pulsteknologi. NeoDynamics egenutvecklade frontmatade biopsinål utvärderas i PULSE studien.

Dr Marc Thill (Priv.-Doz. Dr. med.) från Agaplesion Markus-krankenhaus i Frankfurt presenterade NeoDynamics’ tyska multicenterstudie (PULSE)[2] för de ca 150 deltagarna. Utöver studien och dess upplägg berättade Dr Thill även om NeoNavia biopsisystem med den patenterade mikropulsteknologin samt den nya pulsbiopsinål som används för vävnadsprovtagning i axillära lymfkörtlar..

"För mig har denna teknologi gjort det lättare att ta axillära biopsier. I PULSE-studien kommer vi specifikt att utvärdera hur NeoNavia biopsisystem och den nya typen av pulsbiopsinål som NeoDynamics har utvecklat, presterar i axillan men också kartlägga lymfkörtelhantering i axillan generellt. Hela vår arbetsgrupp ställer sig bakom denna studie som vi tror kommer att gagna utvecklingen inom bröstcancerdiagnostiken. Återkopplingen från deltagarna var mycket positiv och efteråt uttryckte flera centra ett intresse av att gå med i studien” säger Priv.-Doz. Dr. med. Marc Thill som också är representant för styrelsen för arbetsgruppen AwoGyn.

Det var glädjande att vårt pulsbiopsisystem NeoNavia väckte ett så stort intresse hos ledande specialister i landet och att flera kliniker anmälde sitt intresse att få möjlighet att testa produkten med de tre nåltyperna”, säger Kai-Uwe Schässburger, NeoDynamics’ chef för klinisk utveckling och medicinska frågor.


[1] http://www.awogyn.de/

[2] Percutaneous Ultrasound-guided biopsy evaluated for axillary Lymph node Sampling Efficacy.


För ytterligare information, vänligen kontakta:                  

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ)

Telefon: +46 8 522 79 667

E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se 

Kai-Uwe Schässburger, Director Clinical Development & Medical Affairs, NeoDynamics AB (publ)

Telefon: +46 762 386 153

E-post: kai-uwe.schassburger@neodynamics.se


Om NeoDynamics AB (publ) 

Årligen diagnosticeras cirka 2,1 miljoner kvinnor med bröstcancer i världen. Denna siffra ökar dessutom med cirka fem procent per år. NeoDynamics har utvecklat biopsisystemet NeoNavia®, som med ny patenterad mikropulsteknologi underlättar och förbättrar vävnadsprovtagning (biopsier) på bröstcancerpatienter genom bättre precision och kontroll. I nära samarbete med ledande läkare har vi byggt erfarenheter genom att teknologin utvärderats i mer än 300 biopsiprocedurer på cirka 15 universitetssjukhus runt om i Europa. NeoDynamics slutför idag utvecklingen av NeoNavia. Ihop med många innovativa och användarvänliga funktioner har mikropulsteknologin integrerats med flera nålalternativ för att ge maximal flexibilitet. NeoNavia förväntas få regulatoriskt godkännande i slutet av 2019/början av 2020 på en bröstbiopsimarknad värd cirka 500 miljoner USD. Teknologin bedöms också vara lämplig för cancerdiagnostik på andra organ så som prostata, lunga, njure och lever. 

Om oss

NeoDynamics (publ) är ett marknadsnoterat svenskt medicintekniskt bolag byggt på forskning vid Karolinska institutet. Vi utvecklar och kommersialiserar NeoNavia®, ett nytt biopsisystem. Vårt mål är att driva utvecklingen inom precisionsbehandling av cancer genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa.

Prenumerera

Dokument & länkar