Ny teknik för bröstbiopsi har utvärderats på Bröstcentrum på Karolinska Sjukhuset

Report this content

NeoDynamics har fått tillstånd från etikprövningsnämnden att samla in data från vävnadsprover som har utförts med biopsisystemet NeoNavia på Karolinska sjukhuset i Stockholm

Vävnadsprover som tidigare har tagits med NeoDynamics nya mikropulsbiopsisystem kommer nu att analyseras och utvärderas i en retrospektiv studie.

Mikropulstekniken i NeoNavia tillåter en mer precis införsel och placering av nålen även i små och svåråtkomliga förändringar och möjliggör ett större vävnadsprov. Förhoppningen är att biopisystemet kan bidra till att förbättra diagnosmöjligheterna för bröstcancer genom att färre biopsier behöver tas om, men också för att det är möjligt att få ett större och mer representativt vävnadsprov direkt. Detta är avgörande inte minst för att kunna sätta in en effektiv individualiserad behandling utan dröjsmål samt kunna följa upp effekten av behandlingen.

”Att exakt kunna placera nålen och få så fina vävnadsprover är mycket värdefullt. Som bröstradiolog är min erfarenhet att vävnadsprovets storlek och representativitet är avgörande för att kunna ställa en riktig diagnos, men också för att ge oss den information vi behöver för att välja rätt typ av behandling direkt, väl anpassad för tumörtyp och individ. För patienten är detta förstås en stor trygghet” säger Edward Azavedo, docent vid Karolinska Institutet och ansvarig för studien.

”Vi är angelägna om att kunna visa vilken betydelse den nya mikropulstekniken har för svenska patienter” säger Anna Eriksrud, VD på NeoDynamics. ”Även om vi fortfarande är ett litet företag har vi ambitionen att leda utvecklingen inom precisionsbiopsin och driva på förändring inom bröstcancerdiagnostiken. Därför är vi glada för det intresse och engagemang vi fått från de specialister i Tyskland, England och här i Sverige som är med och utvärderar NeoNavia. Vi vill att även svenska kvinnor som har misstänkta förändringar i bröst ska få nytta av innovativ teknik som kan påverka deras situation.” säger Anna Eriksrud, VD på NeoDynamics.

För mer information kontakta Anna Eriksrud, VD, +46 8 522 79 667, anna.eriksrud@neodynamics.seOm NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av bröstcancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia®, i sen utvecklingsfas. Biopsisystemet är byggt på en patenterad mikropulsteknik som baserats på tidig forskning vid Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte av vävnad och därmed bästa möjliga förutsättning för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia® utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas under ultraljudsledd bildåtergivning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar (en innovativ frontmatad nål med eget patent, en CNB och en VAB) som alla tre drivs av mikropulstekniken som påverkar nålinförsel och placering i den misstänka tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte av vävnad och därmed bästa möjliga förutsättning för en korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Mikropulstekniken, som är patenterad, bygger på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid positionering och införsel av nål oberoende av vävnadstyp.  Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Drivenheten accelererar nålen kontrollerat även över en kort sträcka vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan risk att stöta till omkringliggande vävnad.  Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Om NeoNavia NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas under ultraljudsledd bildåtergivning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar (en innovativ frontmatad nål med eget patent, en CNB och en VAB) som alla tre drivs av mikropulstekniken som påverkar nålinförsel och placering i den misstänka tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte av vävnad och därmed bästa möjliga förutsättning för en korrekt diagnos och individualiserad behandling.
Twittra det här
Om mikropulstekniken Mikropulstekniken, som är patenterad, bygger på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid positionering och införsel av nål oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Drivenheten accelererar nålen kontrollerat även över en kort sträcka vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan risk att stöta till omkringliggande vävnad. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.
Twittra det här