Sista dag för handel med BTA i NeoDynamics

Report this content

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

 

Sista dag för handel med NeoDynamics ABs (publ) (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) BTA (betald tecknad aktie) är onsdag den 25 mars 2020 och stoppdagen är fredag den 27 mars.

 

 

Genom Företrädesemissionen tillförs NeoDynamics cirka 45,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

 

Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i NeoDynamics BTA är den 25 mars 2020. Stoppdagen är den 27 mars 2020. BTA kommer att omvandlas till aktier den 30 mars 2020.

 

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar NeoDynamics aktiekapital med 1 530 352 SEK genom utgivande av 15 303 520 aktier. NeoDynamics aktiekapital kommer därmed att totalt öka från 1 530 352 SEK till 3 060 704 SEK. Antalet aktier kommer att öka från 15 303 520 till 30 607 040. Teckningskursen per aktie uppgick till 3,0 SEK.

 

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är juridisk rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Sedermera Fondkommission AB är emissionsinstitut.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 8 522 79 667, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.com, eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519 648, E-post: jorgen,vrenning@neodynamics.com

 

 

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Prenumerera