Studie från Karolinska sjukhuset av NeoDynamics biopsisystem NeoNavia ® har accepterats som abstract av Society for Breast Imaging (SBI) i USA

Docent Edward Azavedo har genomfört en retrospektiv studie av vävnadsprover med NeoDynamics nya biopsisystem NeoNavia på Karolinska sjukhuset. Ett abstrakt med de första resultaten har accepterats av SBI (Society for Breast Imaging) i USA och ska presenteras i Denver den 16–19 april 2020.

NeoDynamics biopsisystem NeoNavia bygger på en patenterad mikropulsteknik som gör det möjligt för läkare som utför bröstbiopsier att uppnå en mer kontrollerad införsel av biopsinålen i den misstänkta tumören. Mikropulstekniken underlättar provtagning vid penetrationssvårigheter eller när man genomför provtagning i täta bröst.

NeoNavias nya frontmatade nål är mycket användbar för vävnadsprovtagning i bröst. Den kontrollerade införseln gör att man smidigt kan ta ett mer representativt prov från en tumör även om tumören eller vävnaden runt om inger motstånd. ” säger Edward Azavedo, docent, Karolinska sjukhuset.

Studien på Karolinska sjukhuset innehåller vävnadsprover från 20 patienter (mellan 32–80 år, medelålder 53 år) som genomgått bröstbiopsier för att utvärdera effekten av deras neoadjuvanta bröstcancerbehandling. Storleken på tumörerna varierade mellan 20–80 mm i diameter (medeldiameter 30 mm) och samtliga prover bedömdes vara representativa och av mycket hög kvalitet. Ingen av de 20 patienterna upplevde några komplikationer efter provtagningarna.

”Vi är mycket glada över att få fram bra svenska data som visar vilken betydelse den nya mikropulstekniken kan ha vid diagnostik och uppföljande behandling av bröstcancer”, säger Anna Eriksrud, VD på NeoDynamics.

NeoNavia består av tre olika biopsinålar, varav en egenutvecklad frontmatad 14G nål som möjliggör en större mängd vävnadsprov med ett nålstick. De två övriga nåltyperna är en variant av grovnål och en variant av vakuumnål, alla med mikropulsteknik. NeoDynamics planerar att introducera biopsisystemet NeoNavia på ledande bröstkliniker i Sverige, Tyskland och Storbritannien vid halvårsskiftet 2020. Bolaget förbereder också en ansökan till FDA och räknar med att lämna in den i mitten av 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 8 522 79 667, E-post: E-post: anna.eriksrud@neodynamics.com 

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519 648, E-post:  jorgen.vrenning@neodynamics.com

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Prenumerera