Utfall i nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1

Report this content

Den 29 november 2019 avslutades tiden för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 för teckning av aktier i NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics"). Inga optioner av serie TO 1 nyttjades för teckning, innebärande en nyttjandegrad om 0 procent. Teckningskursen för inlösen av optionerna var 8,20 SEK per aktie vilket tydligt överstigit marknadskursen i NeoDynamics aktie, som under nyttjandeperioden handlats för cirka 4 SEK per aktie. Därmed emitteras inga nya aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 1

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är emissionsinstitut till NeoDynamics i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                      

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ)

Telefon: +46 8 522 79 667

E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se 

Eller

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ)

Telefon: +46 708 519 648

E-post: jorgen.vrenning@neodynamics.se

Denna information är sådan information som NeoDynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2019.

Prenumerera