Utfall i nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1

Den 29 november 2019 avslutades tiden för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 för teckning av aktier i NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics"). Inga optioner av serie TO 1 nyttjades för teckning, innebärande en nyttjandegrad om 0 procent. Teckningskursen för inlösen av optionerna var 8,20 SEK per aktie vilket tydligt överstigit marknadskursen i NeoDynamics aktie, som under nyttjandeperioden handlats för cirka 4 SEK per aktie. Därmed emitteras inga nya aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 1

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är emissionsinstitut till NeoDynamics i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                      

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ)

Telefon: +46 8 522 79 667

E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se 

Eller

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ)

Telefon: +46 708 519 648

E-post: jorgen.vrenning@neodynamics.se

Denna information är sådan information som NeoDynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2019.

Om oss

NeoDynamics (publ) är ett marknadsnoterat svenskt medicintekniskt bolag byggt på forskning vid Karolinska institutet. Vi utvecklar och kommersialiserar NeoNavia®, ett nytt biopsisystem. Vårt mål är att driva utvecklingen inom precisionsbehandling av cancer genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa.

Prenumerera