GPX Medical byter namn till Neola Medical den 28 juni 2022

Report this content

GPX Medical AB har efter beslut på bolagstämman den 19 maj 2022 nu fått det nya bolagsnamnet Neola Medical AB registrerat hos Bolagsverket. Bolaget går därför vidare med namnbytet och genomför nödvändiga justeringar tills lanseringsdatum den 28 juni 2022.

Namnbytet till Neola Medical AB medför genomgående förändringar i samband med lanseringsdagen den 28 juni. Bolaget kommer att handlas med den nya tickersymbolen NEOLA på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market, dessutom kommer en ny grafisk profil och webbplats lanseras.

Syftet med namnbytet är att bättre kunna ta internationell position i medtech-branschen och förtydliga fokus på för tidigt födda barn, det vill säga neonatal intensivvård.

”Det nya namnet Neola Medical AB är direkt kopplat till bolagets produkt Neola, som används för kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn. Namnet är internationellt gångbart och har redan ett brett varumärkesskydd. Strategiskt innebär det även att bolaget fokuserar på att ta marknadsposition inom neonatal intensivvård”, säger Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.

Information tillgängliggörs marknaden via pressmeddelanden, på Bolagets webbplats och med postutskick till samtliga aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden.        

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige.  Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se

Prenumerera

Media

Media