Medical förvärvar strategiska IP-rättigheter för elektronikplattform

Report this content

Neola Medical AB har förvärvat IP-rättigheter från utvecklingspartnern Beamonics AB avseende den elektronikplattform som är integrerad i bolagets medicintekniska produkt för kontinuerlig lungövervakning, Neola®. Förvärvet innebär att Neola Medical nu kontrollerar samtlig IP för betydelsefulla delar av produkten. 

Beamonics är Neola Medicals strategiska utvecklingspartner för avancerad elektronik. Förvärvet av elektronikplattformen uppgår till 5 miljoner kronor som betalas över 36 månader. Neola Medical får idag fullständiga rättigheter till elektronikplattformen inom sin domän i form av en evig licens. 

– Förvärvet är av strategisk betydelse för Neola Medical då det innebär att vi nu äger rättigheterna till en central del av vår produkt för kontinuerlig lungövervakning. Genom förvärvet stärker vi bolagets IP-portfölj och lägger ytterligare en sten i grunden för att förbereda bolaget för internationell tillväxt och gör oss dessutom till en attraktiv förvärvskandidat, säger Hanna Sjöström, vd på Neola Medical. 

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Denna information är sådan information som Neola Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2022 kl. 09:50 CET. 

Neola Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige.  Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) med namnet GPX Medical AB. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: NEOLA). Se mer på www.neolamedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se

Prenumerera

Dokument & länkar