• news.cision.com/
  • Neptunia Invest/
  • Neptunia Invest AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina obligationer på Nasdaq Stockholm

Neptunia Invest AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina obligationer på Nasdaq Stockholm

Report this content

Neptunia Invest AB (publ) (“Bolaget”) har emitterat ytterligare seniort säkerställt obligationslån om 200 000 000 SEK den 27 september 2021, inom ett ramverk om totalt 600 000 000 SEK, på den svenska obligationsmarknaden. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 7,75 procent per år och har slutligt förfall 8 juli 2024.

Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

I anslutning till detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.neptuniainvest.se) webbplatser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Niblaeus, CFO
Tel: +46 70 927 89 74
E-post: gustav.niblaeus@neptuniainvest.se

Denna information är sådan information som Neptunia Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2021 kl.12:15 CET.

Neptunia är ett svenskt investmentbolag med nordiskt privat ägande som grundades av bröderna Johan och Mikael Karlsson tillsammans med familjen Ehrnrooth. Neptunia investerar i företag inom sektorerna fastigheter och finans samt inom försvar och säkerhet. Bland portföljbolagen ingår bland andra Slättö Förvaltning, MW Group, SIBS, Digital Room och Bolite. Neptunia drivs med en stark kultur som präglas av våra värderingar resultat, ansvarstagande och handlingskraft. Neptunia har en obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.neptuniainvest.se.