Ägarförändring i Net Capital AB

Report this content

Ägarförändring i Net Capital AB. Mikael Ehrman har idag avyttrat 800.000 A-aktier samt 258.800 B-aktier i Net Capital AB till Bo Eklund. Detta motsvarar hela Mikael Ehrmans innehav i bolaget. I samband med försäljningen kommer Bo Eklund att tillträda som ny VD för bolaget. Vid den kommande extra bolagsstämman kommer Mikael Ehrman och Bernt Sandström att frånträda sina respektive uppdrag i styrelsen." För mer information kontakta Net Capital 08 587 400 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01070/bit0002.pdf

Dokument & länkar