Net Trading Group NTG AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Net Trading Group NTG AB (publ) avger härmed delårsrapport för koncernens verksamhet under första halvåret 2020.

Sammanfattning koncernen perioden januari – juni 2020

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 024 kSEK (38 952 kSEK)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -1 319 kSEK (-2 776 kSEK)
 •  Resultat per aktie efter utspädning 0,05 SEK (-0,18 SEK)
 •  Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 570 kSEK (5 226 kSEK)

Sammanfattning moderbolaget perioden januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 48 kSEK (30 372 kSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 348 kSEK (816 kSEK)

Sammanfattning koncernen perioden april – juni 2020

 •  Nettoomsättningen uppgick till -55 kSEK (17 559 kSEK)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -498 kSEK (-882 kSEK)
 •  Resultat per aktie efter utspädning -0,04 SEK (-0,06 SEK)

Sammanfattning moderbolaget perioden april – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till -55 kSEK (15 366 kSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -498 kSEK (640 kSEK)

Väsentliga händelser under perioden

 • Ledningen och styrelsen har under perioden arbetat med att förhandla och utvärdera potentiella företag för en RTO (omvänt förvärv).
 • Det har varit svårt att hitta ett lämpligt företag som uppfyller de kriterier som bör ligga till grund för en lyckad RTO.
 • Det har under perioden inte bedrivits någon operativ verksamhet i NTG.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • NTG förhandlar med ett konkret bolag om en RTO. Om ett avtal ingås kommer NTG meddela detta inom det närmaste.

    
VD Morten Hansson kommenterar

Det har varit ett utmanande kvartal när det gäller att förhandla och hitta ett lämpligt företag för en RTO (omvänt förvärv).

Vi har minskat alla kostnader i företaget. Nu är det endast kostnader förknippade med rapportering och noteringen på NGM.

Lyckligtvis innebär den låga kostnadsstrukturen att vi har lite tid att hitta ett lämpligt företag för en RTO, och att ett eventuellt omvänt förvärv kommer att vara så bra som möjligt för NTG: s aktieägare

Jag har stora förhoppningar om att vi kommer att närma oss ett avtal under det tredje kvartalet.

Göteborg den 27 augusti 2020
Morten Hansson, VD

   
För ytterligare information kontakta Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB,
Tel +47 908 44 078, morten@maxgodis.se

Denna information är sådan information som Net Trading Group NTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020.

Net Trading Group NTG AB (publ) har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyr, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter såsom tex snus.

Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg
Tel: +47 908 44 078, www.ntginvestor.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar