Net Trading Group satte nytt omsättningsrekord i november

NTG satte nytt omsättningsrekord i november med en omsättning på 10,2 MSEK varav 3 MSEK i Finland.

Som tidigare meddelats uppnådde NTG hela årsprognosen redan i mitten av oktober.

VD Morten Hansson kommenterar;

Jag är mycket nöjd med att omsättningen fortsatt visar stark tillväxt. Särskilt glädjande är att vår finska verksamhet nu verkligen börjar få fart och omsatte hela 3 MSEK under november månad.

För ytterligare information kontakta Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB,
tel +47 908 44 078,
morten@maxgodis.se

Denna information är sådan information som Net Trading Group NTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018.


 
Net Trading Group NTG AB (publ)
har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyg, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden. NTG är verksamt i Sverige, Norge och Finland under MaxGodis. Se och Maxikarkki.fi.

Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg
Tel: +47 908 44 078, www.maxgodis.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar