NTG planerar expansion österut

NTG har under en tid undersökt möjligheten att erbjuda sina produkter i de baltiska länderna, ursprungligen Estland. Strategin är att utnyttja kapaciteten i Finland där den finska lednings- och logistik- / distributionscentret på Åland driver verksamheten genom dotterbolaget Net Trading Group Åland AB. Med större volymer kommer även inköpssynergier för hela koncernen. Bolaget uppskattar att det finns stora försäljningsmöjligheter eftersom det inte krävs någon lokal uppbyggnad i Estland och att man i Estland blivit alltmer van vid nordiska konsumentprodukter där efterfrågan på dessa ökar. Det är också en fördel att Estland använder Euro, så som i Finland.
E-handeln växer starkt i Estland, med mer än 40% per år, jämfört med Finland (ca 20% per år). Som EU-land ligger den genomsnittliga köpkraften i Estland på cirka 70% av EU:s genomsnitt.

VD Morten Hansson kommenterar:

Vi ser att vår affärsmodell kan fungera bra i Estland eftersom vi redan har en tillräckligt bra och omfattande setup i Finland som vi även kan utnyttja på den baltiska marknaden.
Marknadsundersökningen visar att vi kan vara mycket konkurrenskraftiga med priset jämfört med estniska butiker, och sortimentet kommer i stor utsträckning att överensstämma med vårt finska sortiment. Om allt går enligt plan kommer vi att lansera Estland sent i fjärde kvartalet eller början av första kvartalet 2019.
Detta innebär också att NTG framöver kommer att ha delar av Europa som sitt marknadsområde och inte enbart de nordiska länderna.
    
   
För ytterligare information kontakta Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB, +47 908 44 078, morten@maxgodis.se

Denna information är sådan information som Net Trading Group NTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2018.

Net Trading Group NTG AB (publ) har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyg, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden. NTG är verksamt i Sverige, Norge och Finland under MaxGodis. Se och Maxikarkki.fi.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar