Netch rationaliserar för ökad lönsamhet

Netch rationaliserar för ökad lönsamhet Delar upp bolaget i två affärsområden för att anpassa verksamheten efter marknadens behov Netch Technologies meddelar idag att företaget nu fullföljer det åtgärdsprogram som tidigare annonserats och anpassar verksamheten efter marknadens behov. Åtgärdsprogrammet, som annonserades i december, syftar till att nå lönsamhet under 2001 och innebär att företaget delas i två separata affärsområden, e-business och mobile solutions. Inom affärsområdet e-business finns idag en övertalighet i Lund och Helsingborg. Netchs kontor i Helsingborg kommer att läggas ned och personalnedskärningar kommer att ske på kontoret i Lund. Nedskärningarna berör ca 50% av personalen inom affärsområdet. - Detta är nödvändiga åtgärder för att nå lönsamhet under 2001 och säkerställa bolagets långsiktiga stabilitet, säger Fredrik Svedberg, VD på Netch Technologies. Genom att fokusera bolagets verksamhet i två separata affärsområden kan vi nu på ett tydligare sätt anpassa verksamheten efter marknadens behov. MBL-förhandlingar har avslutats med berörd personal. Om Netch Netchs affärsidé är att erbjuda internationellt ledande systemlösningar för individanpassade transaktioner. För mer information, se http://www.netch.se/. För mer information kontakta: Fredrik Svedberg VD, Netch Technologies Tel: 046-272 40 00 Mobil: 0709-72 69 12 fredrik.svedberg@netch.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00810/bit0001.pdf

Dokument & länkar