Netjobs Group AB tecknar avtal gällande checkkredit om 0,9 MSEK

Report this content

För att skapa förutsättningar för tillväxt enligt bolagets budget och som en buffert mot oförutsedda utgifter, tecknar bolaget avtal om en checkkredit om 0,9 miljoner kronor med bolagets huvudaktieägare, Trottholmen AB.

Netjobs Group ser just nu inget behov av att använda checkräkningskrediten men ser styrkan i en stärkt finansiell position och en god grund för arbetsro framgent. Lån som tas upp under checkräkningskrediten löper utan ränta.

- Checkräkningskrediten ger oss arbetsro och handlingsutrymme på kort och lång sikt, säger Niklas Eriksson, Verkställande Direktör i NetJobs Group AB.

Trottholmen AB ägs av NetJobs Group AB:s styrelseordförande Henrik Kvick, som inte deltagit i styrelsens beredning av frågan.

Stockholm den 3 mars 2021 För mer information vänligen kontakta: Niklas Eriksson, VD NetJobs Group AB, niklas.eriksson@netjobs.com, 08 67 87 420.

Denna information är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, for offentliggörande den 3 mars 2021 klockan 07:20.

Om NetJobs Group AB

NetJobs är ett svenskt HR-techbolag som hjälper arbetsgivare med digitala Talent Sourcing- och Employer Brandinglösningar. Genom vår tekniska plattform och nischade digitala karriärvarumärken matchar vi kvalificerade kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi drivs framåt av vår Vision att bli den självklara partnern i Sverige inom Employer Branding och Talent Sourcing digitalt.

NetJobs Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com. Kontaktuppgifter till Avanza Bank, Bolagets Certified Adviser: Mail: corp@avanza.se Tel: 08-409 421 20

Prenumerera

Dokument & länkar