Netlight Consulting bygger för framtiden – tar in ny delägare

Report this content

Stockholm 2021-12-23

Aktieägare i Netlight Consulting AB (publ) har valt att delta i en omstrukturering av bolaget i syfte att skapa en plattform för fortsatt stark tillväxt som tjänsteleverantör i digitaliseringens framkant.

Idag står det klart att 99,8% av aktieägarna i Netlight Consulting AB (publ) har valt att delta i en omstrukturering av bolaget.

För att ge anställda bättre möjligheter att ta del av Netlights värdeutveckling genomförs en omstrukturering av bolaget.  Den syftar till att förstärka bolagets kultur och till att förstärka Netlights långsiktiga förmåga som tjänsteleverantör och partner till marknadsledande kunder i digitaliseringens framkant. I samband med omstruktureringen får Netlight en ny delägare i form av den Stockholmsbaserade investeringsfirman Neqst.

        ­­Vi har arbetet länge med den här lösningen för att säkra Netlights framtida utveckling, säger Gustaf Eriksson, styrelseordförande, Netlight. Vi är både glada och stolta att aktieägarnas uppslutning har varit så stor.
 

        Netlights företagskultur kännetecknas av ett entreprenöriellt ansvarstagande för bolaget, säger Katri Junna, VD, Netlight. Därför känns det fantastiskt att vi nu kan göra anställda delaktiga i Netlights värdeutveckling i större utsträckning än tidigare. Vi står nu starkare än någonsin att möta våra marknadsledande kunders högt ställda krav på oss som leverantör och långsiktig partner.
 

        Som investerare inom tech har vi länge följt Netlights utveckling, säger Erik Fröberg, VD, Neqst. Vi är imponerade av deras position på marknaden som ledande konsultföretag inom digital transformation. Vi är också tacksamma att övriga huvudägare slutit upp bakom vår gemensamma struktur och ser fram mot ett konstruktivt samarbete.


Om Netlight

Netlight är ett IT-och managementkonsultbolag som sysselsätter över 1700 personer på kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Zürich och Amsterdam. Vi hjälper ledande företag att lyckas med affärskritiska projekt inom media, e-commerce, finans och IoT. Under de senaste åren har vi tilldelats en rad utmärkelser tack vare tillväxt och för drivande arbete kring jämställdhet.

https://www.netlight.com/
 

Kontakt

Sandra Wiaderny
Kommunikationsansvarig
076 696 57 31
sandra.wiaderny@netlight.com

Taggar:

Dokument & länkar