• news.cision.com/
  • Netmore Group AB (publ)/
  • Kraftig tillväxt för Netmores IoT-nät i Sverige – 20 nya kommuner ansluter sig samtidigt som ytterligare samarbetsavtal förstärker erbjudandet

Kraftig tillväxt för Netmores IoT-nät i Sverige – 20 nya kommuner ansluter sig samtidigt som ytterligare samarbetsavtal förstärker erbjudandet

Report this content

Netmores IoT-nät som baseras på LoRaWAN®-teknologi växer i stadig takt. Hittills under 2021 har cirka 20 nya kommuner eller kommunala bolag ingått avtal om att bygga nät, vilket gör nätutbyggnaden under det inledande kvartalet till den starkaste sedan Netmore utannonserade att man bygger ett rikstäckande nät.

Netmores LoRaWAN är särskilt ämnat för att över tid förse miljontals IoT-enheter med abonnemang som genererar en pålitlig uppkoppling, varför nätets ökade omfattning utöver ett förstärkt erbjudande till företagets kunder och samarbetspartners även innebär förbättrade intäktsmöjligheter i och med den ökade räckvidden.

Utöver de nya näten som tillkommer när fler kommuner ansluter sig så har Netmore ingått ett samarbetsavtal med ServaNet, vilket är ett stadsnätsbolag som ägs av kommunerna Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge, Strömsund och Ragunda. Samarbetet innebär att Netmore får förstärkt LoRaWAN-täckning i nämnda kommuner, och att ServaNet i sin tur kan erbjuda täckning även utanför sina geografiska områden.

Ovanstående utgör ytterligare ett steg på vägen att fullfölja planen att bygga Sveriges första rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN. Ett landsomfattande nät ger markant förbättrade förutsättningar för både tjänsteutvecklare inom IoT och olika typer av sensortillverkare. Netmore välkomnar dessa att ansluta sig till marknadsplatsen Netmore Market, där olika aktörer inom IoT kan mötas i syfte att både utforska och genomföra IoT-projekt som har potential att skapa stor samhällsnytta.

Läs mer om Netmore IoT Network här.

”När nätet växer och täckningen ökar så stärker det även vår affär i och med att vi har möjlighet att förse fler enheter med attraktiva IoT-abonnemang. Den geografiska utrullningsplanen för vårt rikstäckande IoT-nät baseras på ökad efterfrågan på storskaliga IoT-lösningar, och parallellt med att kommuner och andra nätägare ansluter sig så ser vi även att vår täckningsgaranti – som bygger på att vi givet rätt abonnemangsvolym garanterar täckning för våra kunders IoT-projekt – har haft god effekt på marknaden”, säger Fredrik Skoglund, Försäljningschef Netmore IoT Network (LoRaWAN)

 

---

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Skoglund, Försäljningschef Netmore IoT Network
Telefonnummer: +46 705 145959
E-post: fredrik.skoglund@netmoregroup.com

--- 
Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar