Netmore bygger rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN) på Irland – Inleder i Dublin

Report this content

Netmore inleder arbetet med att bygga ett rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN på Irland. Satsningen är en del utav en internationell utrullningsplan för affärsområdet Netmore IoT Network, och det strategiska beslutet att utöka det befintliga nätet med landsomfattande täckning på Irland baseras på lokal efterfrågan på storskalig IoT-konnektivitet.

Nätutbyggnaden på Irland innebär att Netmore tar steget i den internationella expansionen av IoT-nätet. Nätet växer parallellt med att allt fler enheter kopplas upp, och är särskilt ämnat för att förse miljontals IoT-enheter världen över med robust och pålitlig uppkoppling.

Netmore har genom dotterbolag, samarbetsavtal, kundavtal och kontaktnät varit verksamma på Irland sedan 2010, varför den utökade satsningen på den irländska marknaden är ett naturligt nästa steg.

Internationellt framgångsrecept för IoT introduceras på Irland

I samband med etableringen i Dublin och den officiella lanseringen väljer Netmore att introducera tre tillväxtkoncept med vilka man haft framgång på den svenska marknaden. Koncepten är framtagna för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för tillväxt hos företagets befintliga och presumtiva samarbetspartners inom IoT.

LoRaWAN – Täckningsgaranti

För tjänsteutvecklare inom IoT kan Netmore erbjuda att anpassa nätutbyggnaden efter deras applikationer och sensorer. Givet rätt volym uppkopplade enheter bygger Netmore LoRaWAN-nätet för att säkerställa att de enheter som distribueras får den täckning som behövs för att IoT-lösningen ska kunna skapa avsedd nytta för slutanvändaren.

LoRaWAN – Testa utan kostnad (plattform inkluderad)

Tjänsteutvecklare och andra aktörer får möjlighet att testa hela Netmores LoRaWAN-erbjudande utan kostnad. Fem enheter kan kopplas upp under tre månader, och Netmores fullständiga IoT-plattform ingår. Plattformen ger möjlighet att styra och kontrollera enheterna, samtidigt som ett fullskaligt och cybersäkert tvåvägs-API gör det möjligt att integrera IoT-lösningen efter behov.

Integrerad konnektivitet

Netmores samarbetspartners (exempelvis tjänsteutvecklare inom IoT och sensortillverkare) har möjlighet att skapa och paketera kommersiellt gångbara IoT-lösningar där uppkopplingen integreras fullt ut i kostnaden för lösningen. Att frågan om kostnad för konnektivitet hanteras i ett tidigt skede i IoT-projekten borgar för en smidig process när projektet går från pilotfas till skarp leverans.

 

För mer information om Netmore IoT Network:

https://netmoregroup.com/iot-network/

 

---

Sammantaget vill Netmore med lanseringen på Irland skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för att förverkliga de många IoT-projekt som har kapacitet att skapa stor samhällsnytta. Netmores carrier grade LoRaWAN står redo att förse tjänsteutvecklare inom IoT med den täckning som krävs för att få lönsamhet i projektet.

För mer information om Netmores Irländska LoRaWAN, vänligen kontakta

Declan Drummond, Head of Sales, Netmore Ireland
declan.drummond@netmoregroup.com

För mer information om Netmores internationella utrullningsplan, vänligen kontakta

Arti Ots, Chief Strategy Officer, Netmore Group
arti.ots@netmoregroup.com

---

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

Prenumerera

Dokument & länkar