Netmore Group AB (publ) har utsett Ove Anebygd till ny koncernchef för Netmore Group från den 1 september 2020

Report this content

Ove Anebygd kommer att använda en del av tiden fram till den 1 september för att sätta sig in Netmore Group och lära känna företaget, dess medarbetare och kunder.

Ove Anebygd har en mycket omfattande erfarenhet av att leda affärsverksamhet med snabb tillväxt. Senast kommer han från Qvantel där han lett företaget till en ledande position inom Digital transformation av Telekomoperatörer. Ove har även en bred och lång erfarenhet från exekutiva affärsområdespositioner på Ericsson och ett globalt exekutivt nätverk inom Telecom och angränsande teknikområden.

”Styrelsen är väldigt glada att annonsera tillsättandet av Ove Anebygd som ny VD. VD-skiftet kommer att äga rum den 1 september 2020. Ove tar med sig mångårig och värdefull erfarenhet och kunskap från tidigare roller inom teknikbolag som arbetat med telekom, IT och digitalisering. Han har en solid erfarenhet av att bygga affärer och leda organisationer i tillväxt”, säger Rolf Norberg, Ordförande Netmore Group AB.

”Jag är mycket glad och hedrad över att bli en del av Netmore. Digitaliseringen av fastigheter, industrier och affärsverksamheter är ett oerhört spännande och intressant område med mycket stor tillväxtpotential. Netmore har etablerat en mycket stark position med sin teknik, samarbetspartners och ägare. Jag känner ett mycket starkt engagemang att bidra till Netmores fortsatta framgång och tillväxt”, säger Ove Anebygd. ”Jag vill vidare tacka nuvarande VD Erik Hallberg för det fantastiska jobb han har åstadkommit med teamet på Netmore.

För ytterligare information, kontakta

Rolf Norberg, Styrelseordförande Netmore Group AB, +46 70 593 74 89, RolfN49@gmail.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se

Prenumerera

Dokument & länkar