Netmore Polar AB tillträdde per 1 mars 2021 förvärv av master från Växjö Radiosystem

Report this content

Netmore Polar AB tillträdde den 1 mars 2021 förvärvet av två högmaster och tio lågmaster med tillhörande kundavtal, vilka inbringar hyresintäkter i storleksordningen 4 MSEK per år och bidrar positivt till nettoresultatet. Masterna kommer nyttjas för installation av LoRaWAN®-gateways som medför att Netmore utvidgar sitt IoT-nät. 

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till det pressmeddelande som företaget kommunicerade 29 december 2020. 

---

För mer information, vänligen kontakta

Ove Anebygd CEO, +46 705 195 798, ove.anebygd@netmoregroup.com

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

Prenumerera

Dokument & länkar