NetNordic blir driftspartner till Karlstads Stadsnät

Karlstads Stadsnät har beslutat att ta över operatörsrollen i det egna stadsnätet och har - som en del i detta beslut - köpt in drift, övervakning och tillhörande stödsystem som managerade tjänster ur NetNordics CityNet365 tjänsteportfölj.

Karlstads Stadsnät har under våren genomfört en upphandling avseende dessa driftstjänster där NetNordics anbud bäst uppfyllde kravställningen, både vad gäller tjänster och kostnadseffektivitet. Därmed har Karlstads Stadsnät nu tecknat ett flerårigt avtal med NetNordic som leverantör och driftspartner.

Karlstads övertagandeprojekt av det egna stadsnätet omfattar att sätta upp ett nytt OSS/BSS stödsystem, använda så mycket som möjligt från existerande infrastruktur, komplettera infrastrukturen med en mer modern servicenod,  för att sedan lägga om befintliga slutkunder till den nya nätlösningen.

Utmaningen ligger i att stegvis utföra omläggningen av existerande kundbas, utan långa avbrott i nätet och därmed bibehålla åtagandet av tjänsteleverans till stadsnätets slutkunder.  

Detta kräver en mycket nära dialog mellan leverantören NetNordic, Karlstads stadsnät, existerande driftsoperatör samt med alla tjänsteleverantörer i stadsnätet. NetNordic har under de senaste åren levererat liknande projekt med goda resultat och är en rutinerad och professionell driftspartner som ser fram emot att stödja Karlstad på sin väg från nätägare till egen stadsnätsoperatör.  

”Stadsnätsbranschen är i en mycket snabb förändring och då behöver man ständigt se över hur man effektivast driver sitt nät och hur man bäst möter ökande krav från kunder och samhälle. Vi tycker att vi nu i NetNordic har fått en partner som vi kan ta nästa steg i utvecklingen med,’’ säger Hafsteinn Jonsson Stadsnätschef, Karlstads Stadsnät.

’’Vår roll som driftspartner till Karlstads Stadsnät är ännu ett steg i vår satsning på att hjälpa öppna stadsnät i deras bredbandsaffär. Karlstadborna kan nu känna sig trygga att Karlstads Stadsnät, som är deras naturliga val för bredbandsanslutning, kan leverera förstklassiga bredbandstjänster,’’ säger Robert Malm VD, NetNordic Sverige.

NetNordic erbjuder managerade driftstjänster för stödsystem till alla stadsnät vilket innebär exempelvis att infrastrukturen för ett stödsystem blir installerat och konfigurerat hos stadsnätet, för att sedan helt och hållet driftas och övervakas via NetNordics driftcentral, s.k. NOC. Denna driftcentral är placerad i Kista och är bemannad dygnet runt, året runt.

Är du också intresserad av tjänsten, kontakta gärna sales@netnordic.com.

För ytterligare information, kontakta:
Tuuli Waern,  Marketing Manager
NetNordic AB
Tel: 070 7880 490
Email: tuuli.waern@netnordic.com

Om NetNordic Sverige
NetNordic Sverige fokuserar på svenska bredbandsmarknaden och levererar fiberbaserade lösningar och tjänster för stadsnät och operatörer. Dessutom marknadsför vi vårt varumärke CityNet365 som är drift- och supporttjänster och inkluderar övervakning med vårt eget Network Operations Center (NOC) i Kista.
NetNordic är en 100% oberoende systemintegratör som verkar på den Nordiska marknaden. NetNordic Sverige är en del av NetNordic koncernen. Vill du veta mer, besök gärna vår hemsida
www.netnordic.se

Om Karlstads Stadsnät
Karlstads Stadsnät är en del av Karlstads Elnät AB som är ett helägt kommunalt bolag. Utbyggnaden av stadsnätet i Karlstad påbörjades redan på 90-talet för att tillgodose Karlstad kommuns behov av kommunikationsnät. Det fiberbaserade stadsnätet byggdes sedan ut mellan kommunens skolor och verksamheter. Efter hand som behovet av bredband med hög kapacitet ökade, byggdes Karlstads Stadsnät ut för anslutning av företag och privathushåll. Stadsnätet omfattar idag ca 8 000 kundanslutningar varav ungefär  65% är aktiva. Karlstads Stadsnät har sedan maj 2007 anlitat en extern kommunikationsoperatör, där avtalet med den externa parten upphör vid årsskiftet

Taggar:

Citat

Stadsnätsbranschen är i en mycket snabb förändring och då behöver man ständigt se över hur man effektivast driver sitt nät och hur man bäst möter ökande krav från kunder och samhälle. Vi tycker att vi nu i NetNordic har fått en partner som vi kan ta nästa steg i utvecklingen med.
Hafsteinn Jonsson Stadsnätschef, Karlstads Stadsnät
Vår roll som driftspartner till Karlstads Stadsnät är ännu ett steg i vår satsning på att hjälpa öppna stadsnät i deras bredbandsaffär. Karlstadborna kan nu känna sig trygga att Karlstads Stadsnät, som är deras naturliga val för bredbandsanslutning, kan leverera förstklassiga bredbandstjänster.
Robert Malm VD, NetNordic Sverige