NetNordic hjälper Karlstads El- och Stadsnät att bli operatör i egen regi

NetNordic är driftspartner till Karlstads El- och Stadsnät.

Genom ett unikt och gott samarbete mellan NetNordic och Karlstads El- och Stadnät, förvaltar nu Karlstads El- och Stadsnät själva sitt stadsnät fullt ut efter övertagandet från sin tidigare kommunationsoperatör.

Övertagandeprojektet innebar att NetNordic implementerade helt nya stödsystem, moderniserade bredbandsnätet med en ny servicenod samt migrerade operatörer och kunder in i de nya systemen. NetNordic är även efter genomförandet av projektet ansvarigt för system- och nätövervakning från sin NOC i Kista.

Den stora utmaningen i övertagandeprojektet var att lägga över samtliga privat- och företagskunder inom en väldigt kort tidsperiod och mot ett givet slutdatum. Det krävdes ett intensivt och noggrant planeringsarbete samt genomförande från både Karlstads El- och Stadsnät och NetNordic, tillsammans med alla tjänsteleverantörerna.

’’Vi lyckades med konststycket att lägga om drygt 7000 kunder på en vecka utan längre störningar i tjänsteleveransen till slutkunderna. Som resultat av projektet har nu stadsnätet en korrekt bild av de anslutna kundernas tjänster så att både tjänsteleverantörerna och stadsnätet kan erbjuda slutkunderna en bättre service,’’ säger Miguel García, CTO NetNordic.

’’NetNordic har varit en samarbetspartner i övertagandeprojektet och har agerat både professionellt och rutinerat i alla lägen och vi kan verkligen lita på dem. Vi har även fått många goda råd under vägen som vi kommer att ha nytta av i framtiden. Vi är mycket nöjda med att slutkunderna blev så pass lite påverkade under migrationstiden. Karlstads El- och Stadsnät kommer nu att fortsätta jobba mot visionen om full tillgänglighet i nätet och att erbjuda våra medborgare bredbandstjänster i världsklass över ett öppet stadsnät, ’’ säger Hafsteinn Jonsson Stadsnätschef, Karlstads El- och Stadsnät.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Tuuli Waern,  Marketing Manager
NetNordic AB
Tel: 070 7880 490
Email: tuuli.waern@netnordic.com

Om NetNordic Sverige
NetNordic Sverige fokuserar på svenska bredbandsmarknaden och levererar fiberbaserade lösningar och tjänster för stadsnät och operatörer. Dessutom marknadsför vi vårt varumärke CityNet365 som är drift- och supporttjänster och inkluderar övervakning med vårt eget Network Operations Center (NOC) i Kista.
NetNordic är en 100% oberoende systemintegratör som verkar på den Nordiska marknaden. NetNordic Sverige är en del av NetNordic koncernen. Vill du veta mer, besök gärna vår hemsida
www.netnordic.se

 

Taggar:

Citat

’’Vi lyckades med konststycket att lägga om drygt 7000 kunder på en vecka utan längre störningar i tjänsteleveransen till slutkunderna. Som resultat av projektet har nu stadsnätet en korrekt bild av de anslutna kundernas tjänster så att både tjänsteleverantörerna och stadsnätet kan erbjuda slutkunderna en bättre service.’’
Miguel García, CTO NetNordic AB
’’NetNordic har varit en samarbetspartner i övertagandeprojektet och har agerat både professionellt och rutinerat i alla lägen och vi kan verkligen lita på dem. Vi har även fått många goda råd under vägen som vi kommer att ha nytta av i framtiden. Vi är mycket nöjda med att slutkunderna blev så pass lite påverkade under migrationstiden. Karlstads El- och Stadsnät kommer nu att fortsätta jobba mot visionen om full tillgänglighet i nätet och att erbjuda våra medborgare bredbandstjänster i världsklass över ett öppet stadsnät, ’’
Hafsteinn Jonsson Stadsnätschef, Karlstads El- och Stadsnät