Sandnet – ny kund hos NetNordic

Sandviken Energi beställer stödsystem och driftstjänst från NetNordic.

Sandnet är Sandviken Energis stadsnät och har idag ungefär 5000 kundanslutningar. Under kommande år planerar man för en stark tillväxt vilket har resulterat i ett ökat behov av IT-system som stöder Sandnet i sin bredbandsaffär.

Efter en upphandling har NetNordic valts som samarbetspartner för Sandviken Energi och blir därmed ansvarig för leverans, implementering, drift och övervakning av stödsystem. Stödsystemen som NetNordic kommer att implementera hos Sandnet är OSS-systemet BECS, BSS-systemet BBE och slutkundsportal. Med stödsystemen på plats kommer Sandnet att öka automatiseringsgraden väsentligt vilket lägger grunden till snabbare leverans av tjänster och ökad effektivitet i det dagliga arbetet. Slutkundsportalen ger Sandnets bredbandskunder möjlighet att själva aktivera tjänster i realtid så som Internet, IPTV och telefoni på ett enkelt och intuitivt sätt.

NetNordic ombesörjer även drift och övervakning av systemen dygnet runt från sin NOC i Kista.

’’Under våren har vi genomfört en upphandling av ett stödsystem inför vår stadsnätsatsning. Detta innebär att vi kan spara tid och ha fullt fokus på vår affär. Valet av NetNordic grundar sig på en gedigen utvärdering av inkomna anbud och där NetNordic bäst uppfyller våra önskemål. NetNordics professionella agerande under hela upphandlingsförfarandet gör att vi känner oss trygga med att vi uppfyller Sandvikens invånares förväntan och ge dem en god service för deras bekvämlighet nu och i framtiden, ‘’ säger Jan Persson, affärsområdeschef Sandnet/IT på Sandviken Energi.

‘’Sandnets val av NetNordic ser jag som ännu ett gott bevis för att vår satsning på att vara den självklara driftspartnern till stadsnäten ligger rätt i tiden. Extra glädjande är att vi genom vårt personliga engagemang gentemot våra kunder återigen får förtroendet från ännu ett stadsnät. Det ska bli ett sant nöje att på nära håll följa Sandnet när dom tar nästa steg i sin bredbandsutbyggnad, ‘’ konstaterar Patrik Lidholt, Senior Account Manager, NetNordic AB.

För ytterligare information, kontakta:
Tuuli Waern, Marketing Manager
NetNordic AB
Tel: 070 7880 490
Email: tuuli.waern@netnordic.com

Om NetNordic Sverige
NetNordic Sverige fokuserar på svenska bredbandsmarknaden och levererar fiberbaserade lösningar och tjänster för stadsnät och operatörer. Dessutom marknadsför vi vårt varumärke CityNet365 som är drift- och supporttjänster och inkluderar övervakning med vårt eget Network Operations Center (NOC) i Kista.
NetNordic är en 100% oberoende systemintegratör som verkar på den Nordiska marknaden. NetNordic Sverige är en del av NetNordic koncernen. Vill du veta mer, besök gärna vår hemsida
www.netnordic.se

Taggar:

Citat

Under våren har vi genomfört en upphandling av ett stödsystem inför vår stadsnätsatsning. Detta innebär att vi kan spara tid och ha fullt fokus på vår affär. Valet av NetNordic grundar sig på en gedigen utvärdering av inkomna anbud och där NetNordic bäst uppfyller våra önskemål.
Jan Persson, affärsområdeschef Sandnet/IT Sandviken Energi