Delårsrapport, januari-juni 2002

Report this content

Stark tillväxt i lågsäsong · Försäljningen uppgick till 117,6 (61,6) miljoner kronor, en ökning med 91 %. · Försäljningen i Sverige under det första halvåret uppgick till 81,3 (42,9) miljoner kronor, en ökning med 90 %. Försäljningen i Tyskland uppgick till 36,3 (17,5) miljoner kronor, en ökning med 107 %. · Resultatet för perioden uppgick till -2,4 (-14,7) miljoner kronor, varav resultatet i Sverige uppgick till 1,8 (-4,7), i Tyskland - 4,2 (-8,0) miljoner kronor. · Vinstmarginalen i Sverige uppgick till 2,3% och för verksamheten inklusive Tyskland är vinstmarginalen -2,0%. · Etablering av en ny Lagershop i Ullared är beslutad och öppning är beräknad till slutet av 2002. · Kassan per den 30 juni uppgick till 58,1 miljoner kronor. Kassaflödet under perioden var positivt och uppgick till 1,9 (-24,2) miljoner kronor. · Juli månads försäljning uppgick till 23,7 (11,1) miljoner kronor, vilket var den högsta omsättningen sedan januari månad. Detta framgår av den försäljningsrapport som också publiceras idag. NetOnNet (www.netonnet.se) är Europas första renodlade butik för hemelektronik på nätet. NetOnNet erbjuder TV, video, mobiltelefoner etc. från ledande märken som Sony och Philips m.fl. Varorna levereras hem till privatpersoner och företag. Bolaget startade i mars 1999 och har sitt huvudkontor i handelsstaden Borås. Verksamhet bedrivs också i Tyskland sedan september 2000. NetOnNet-modellen För att utveckla verksamheten med fokus på rätt saker har NetOnNet utvecklat en egen modell som övergripande guideline. Löpande kontrolleras och ifrågasätts om man arbetar inom modellens ramar. · Fokus på kunderna: All personal ska ha ett genuint intresse av att leva upp till de önskemål och krav kunderna ställer. Alla erbjudanden, lösningar och all service skall utarbetas med kundens bästa för ögonen. · Fokus på sortiment och försäljning: Alla som arbetar med Marknad och Produkter behöver ha ett stort intresse för produkterna då de är det viktigaste verktyget för att uppnå visionen som är att erbjuda de bästa kvalitetsprodukterna till de lägsta priserna. Alla aktiviteter ska skapa försäljning. Det ger lägre kostnad per aktivitet vilket möjliggör lägre priser till kunderna. Alla säljskapande åtgärder ska utgå från sortimentet, dvs. produkterna. Genom att erbjuda rätt produkter till rätt priser genereras försäljning som skapar nöjda kunder som kan tänka sig att handla igen. · Branschkunskap: Personal på produkt-, sälj- och marknadsavdelningar skall ha god känsla för hur branschen fungerar. Kunskaperna ska användas för att utveckla annorlunda och bättre lösningar än vad andra företag i branschen har. · Tänk annorlunda och tänk större: Var beredd att arbeta hårt och att utmana traditionellt tänkande och oskrivna regler i syfte att skapa fördelar jämfört med andra företag. · Låga kostnader: Då NetOnNet har ett låg-kostnads-koncept som skapar lägre priser än konkurrenterna måste alla löpande kostnader som löner, resor, lokaler mm hållas på ett minimum. Det är viktigt att tävla i kostnadsjakt och dessutom tycka att det är roligt. · Egen logistik i egna lokaler med egen personal ger möjligheter att förbättra eventuella fel i varuförsörjningen mycket snabbt. Logistik betraktas som kärnverksamhet. · Hög fokus på styrning och uppföljning av verksamheten: Enkelt uttryckt ska kostnadsmassan löpande minska i förhållande till försäljning och bruttovinst. Nyckeltalen bryts ned på nivåer och slag som ger snabba indikationer om eventuella avvikelser. Det gäller att välja rätt och att följa upp ofta så att alla nyckeltal hela tiden utvecklas åt rätt håll. Marknad Under år 2001 beräknas branschen ha tappat cirka 5 % mot föregående år. Minskningen förklaras främst av de stora ökningarna år 2000 i kombination med en allmänt försämrad konjunktur som påverkar en del av kapitalvarukonsumtionen. Dessutom bedöms terrordåden den 11 september i USA ha inneburit ytterligare avmattning på kort sikt. Inför år 2002 förväntades marknaden att fortsätta minska med cirka 3-5 % pga. det svårbedömda konjunkturläget. Under första halvåret 2002 beräknas försäljningen i Sverige ha varit oförändrad för branschen i helhet jämfört med samma period 2001, men med att avtagande tempo, efter att januari ökade med cirka 13 %. Tyskland bedöms ha minskat med cirka 14 %. Det faktum att andra kvartalet generellt är årets svagaste hänger samman med ökad konkurrens från andra branscher under vår och försommar. De konkurrerande branscherna är bl.a. trädgård, fritid och sport. Vid en jämförelse mellan Sverige och Tyskland är avmattningen i konjunkturen något större i Tyskland. Det bör nämnas att konjunkturavmattningen kan komma att skapa möjligheter i form av bättre produkttillgång, minskad konkurrens etc., vilket ofta gynnar bolag som har en liten, men snabbt växande marknadsandel. Då NetOnNet dessutom har en utpräglad lågprisprofil bör en konjunkturnedgång kunna gynna bolagets ställning på marknaden. Källor: SRL, Branschkansliets Marknadsinformation AB, Statistisches Bundesamt och NetOnNet AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00480/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00480/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar