NetOnNet lämnar den tyska marknaden

Styrelsen i NetOnNet AB (publ) har mot bakgrund av den negativa utvecklingen för bolagets tyska verksamhet beslutat att NetOnNet lämnar den tyska marknaden.

NetOnNets verksamhet i Tyskland består av en Internetshop samt av Lagershopar i München och Nürnberg. Arbetet med att lämna Tyskland kommer att påbörjas omgående. NetOnNet Tyskland sysselsätter idag cirka 40 årsanställda.

”Verksamheten i Tyskland har inte nått de uppställda målen. Samtidigt så har vi en stor potential att växa ytterligare i Sverige där verksamheten redan går bra. Dessutom har den nyligen startade verksamheten i Norge utvecklats väl. Genom att lämna Tyskland kommer koncernens resultat att förbättras väsentligt då det negativa bidraget från den tyska verksamheten elimineras.” säger bolagets VD Anders Halvarsson.

NetOnNet AB (publ) har varit aktivt i Tyskland sedan år 2000. Under de första nio månaderna av det pågående verksamhetsåret 2006/2007 har Tyskland genererat en förlust på närmare 24 miljoner kronor med en omsättning på 192 miljoner kronor. Kostnaden att lämna Tyskland uppskattas bli mellan 15-20 miljoner kronor. Reservation för dessa kostnader kommer att tas under innevarande räkenskapsårs fjärde kvartal.

”Vår affärsidé med Internet och Lagershopar fungerar mycket bra och därför är det viktigt att vi fokuserar all vår energi och kraft på att expandera och vidareutveckla vårt koncept för att uppnå högre lönsamhet. Vi planerar således att öppna ännu fler Lagershopar”, avslutar bolagets VD Anders Halvarsson.

För mer information, vänligen kontakta
Anders Halvarsson, VD NetOnNet AB (publ)
Tel: 0705-48 55 56

Om oss

NetOnNet – Prispressaren på hemelektronik Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan och på lite mindre fina adresser än våra konkurrenter. Resultatet blir lagerpriser på bland annat TV, hemmabio, digitalkameror, datorer och mycket mer, varje dag, året runt. Istället för enstaka ”reafynd” och ”prischocker” bjuder vi på upptäcktsfärd bland ständigt röda prislappar på Internet i både Sverige och Norge eller någon av våra tio Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden Borås. Vid ett besök hos oss förstår man hela innebörden i de vackraste ord vi vet ”Direkt från lagerhyllan”.

Dokument & länkar