Rättelse: NetOnNets styrelse efterlyser förlängning av anmälningsperioden av Waldir

Anmälningsperioden i Waldirs budpliktsbud löpte ut igår. NetOnNets styrelse ber Waldir att ge aktieägarna i NetOnNet rimlig tid att ta ställning till de nya omständigheterna genom att förlänga anmälningsperioden i samband med att Waldir offentliggör utfallet av budet.

Den 14 januari 2011 offentliggjorde Waldir ett budpliktsbud med ett vederlag om 40,50 kronor kontant för varje aktie. Anmälningsperioden i Waldirs budpliktsbud löpte ut igår. Efter att styrelsen erfarit att aktieägare i bolaget tillsammans representerande mer än 20 % av samtliga aktier beslutat sig för att acceptera Waldirs erbjudande, offentliggjorde styrelsen den 23 februari 2011 att man rekommenderade aktieägarna i NetOnNet att överväga Waldirs bud. Den 24 februari offentliggjordes en tidigarelagd delårsrapport för NetOnNet för tredje kvartalet räkenskapsåret 2010/2011.

Waldir offentliggjorde den 24 februari 2011 ett tilläggsprospekt innehållande den förändrade rekommendationen från NetOnNets styrelse samt den tidigarelagda delårsrapporten, och gav aktieägare möjlighet att återkalla sina accepter senast den 3 mars 2011.

Styrelsen i NetOnNet hemställde i samband med offentliggörandet av sin förändrade rekommendation om att Waldir skulle förlänga anmälningsperioden för att ge kvarvarande aktieägare i NetOnNet en rimlig möjlighet att ta ställning till de nya omständigheterna. Efter kontakt med Waldir har styrelsen erfarit att Waldir avser att ta ställning till frågan om en eventuell förlängning av anmälningsperioden i samband med att Waldir offentliggör utfallet av budet. För att ge minoritetsaktieägarna i NetOnNet skäligt rådrum att bedöma de nya förutsättningarna, ber NetOnNet återigen Waldir om att förlänga anmälningsperioden med minst en vecka.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ebbe Pelle Jacobsen, Styrelseordförande i NetOnNet
Kan nås genom Åsa Bratt telefon 033-72 33 603

NetOnNet – Prispressaren på hemelektronik
Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan och på lite mindre fina adresser än våra konkurrenter. Resultatet blir lagerpriser på bland annat TV, hemmabio, digitalkameror, datorer och mycket mer, varje dag, året runt. Istället för enstaka ”reafynd” och ”prischocker” bjuder vi på upptäcktsfärd bland ständigt röda prislappar på Internet i både Sverige och Norge eller någon av våra tolv Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden Borås. Vid ett besök hos oss förstår man hela innebörden i de vackraste ord vi vet ”Kolla alltid med oss först”.

Taggar:

Om oss

NetOnNet – Prispressaren på hemelektronik Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan och på lite mindre fina adresser än våra konkurrenter. Resultatet blir lagerpriser på bland annat TV, hemmabio, digitalkameror, datorer och mycket mer, varje dag, året runt. Istället för enstaka ”reafynd” och ”prischocker” bjuder vi på upptäcktsfärd bland ständigt röda prislappar på Internet i både Sverige och Norge eller någon av våra tio Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden Borås. Vid ett besök hos oss förstår man hela innebörden i de vackraste ord vi vet ”Direkt från lagerhyllan”.