NetPort.Karlshamn satsar på nytt fokusområde!

Nu tar vi steget och breddar våra satsningar till området energi

Sedan tidigare verkar NetPort.Karlshamn inom två fokusområden; Digitala medier och Intelligent logistik/Intelligenta transportsystem och nu tar vi steget och breddar våra satsningar till att även inkludera området energi. Detta är ett väldigt omfattande område och vi kommer primärt att fokusera på energioptimering inom området energi.

Välkommen till presskonferensen som äger rum torsdagen

den 27 juni, kl. 10.00 på NetPort Science Park,

Biblioteksgatan 4 i Karlshamn.

Lokal: Zambesi.

- Vid presskonferensen kommer vi berätta mer om NetPorts utveckling och de satsningar som följer de beslut som fattades vid senaste styrelsemötet säger Samuel Henningsson, VD, NetPort.Karlshamn. 

NetPort.Karlshamn är en samverkansorganisation som arbetar 

tillsammans med  kommun, högskola och näringsliv för att skapa

tillväxt och samhällsutveckling.

Taggar:

Om oss

NetPort Science Park är en kreativ mötesplats för människor, idéer och innovation som skapar hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling på lokal och regional nivå. Här verkar idag 30 företag, 230 anställda och 350 studenter. Området består av 12 500 kvm kontorsyta och nu växer vi med ytterligare 6000 kvm för att skapa plats för fler människor och idéer. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter skapas bättre förutsättningar för individer, företag och samhälle, med ett fokus på områdena Digitala medier, Energi och Intelligenta transportsystem. Karlshamns kommun, Blekinge Tekniska Högskola och ett 80-tal medlemsföretag äger en tredjedel var. Detta främjar samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle i ett gemensamt innovationssystem enligt den så kallade triple helix-modellen.

Dokument & länkar