NetPort.Karlshamn satsar på nytt fokusområde!

Nu tar vi steget och breddar våra satsningar till området energi

Sedan tidigare verkar NetPort.Karlshamn inom två fokusområden; Digitala medier och Intelligent logistik/Intelligenta transportsystem och nu tar vi steget och breddar våra satsningar till att även inkludera området energi. Detta är ett väldigt omfattande område och vi kommer primärt att fokusera på energioptimering inom området energi.

Välkommen till presskonferensen som äger rum torsdagen

den 27 juni, kl. 10.00 på NetPort Science Park,

Biblioteksgatan 4 i Karlshamn.

Lokal: Zambesi.

- Vid presskonferensen kommer vi berätta mer om NetPorts utveckling och de satsningar som följer de beslut som fattades vid senaste styrelsemötet säger Samuel Henningsson, VD, NetPort.Karlshamn. 

NetPort.Karlshamn är en samverkansorganisation som arbetar 

tillsammans med  kommun, högskola och näringsliv för att skapa

tillväxt och samhällsutveckling.

Taggar:

Dokument & länkar