6:e AP-fonden ensam ägare av NetSys Software Group AB

6:e AP-fonden ensam ägare av NetSys Software Group AB Göteborg den 15 maj 2000 - NetSys Software Group AB, en ledande leverantör inom elektronisk meddelandehantering, kan idag tillkännage en betydande förändring av ägarstrukturen i bolaget. 6:e AP-fonden ökar sin ägarandel till 100%. "Vi anser att NetSys position på marknaden, kompetens och goda kundrelationer kan användas för att bibehålla tillväxten inom det så attraktiva segmentet meddelandehantering. Vi är imponerade av människorna på NetSys och vad de hittills åstadkommit och känner att företaget har potential att bli en betydande aktör inom deras specifika marknadssegment", säger Erling Gustafsson, tillförordnad VD för 6:e AP- fonden. "Genom att erhålla fortsatt finansiellt och strategiskt stöd från 6:e AP- fonden, kommer vi att kunna expandera utanför våra existerande marknader", säger Bertil Persson, VD för NetSys Software Group AB. "6:e AP-fondens förtroende för oss och vår strategi gör att vi snabbt kan fortsätta genomförandet av vår affärsplan, att bygga på vår befintliga kompetens och våra kundrelationer för att kunna kapitalisera på möjligheterna inom marknaden för meddelandehantering". För ytterligare information vänligen kontakta Bertil Persson, NetSys Software Group, Tel: 031-720 60 00 eller e-mail: info@netsys.se Om 6:e AP-fonden 6:e AP-fonden, med huvudkontor i Göteborg, arbetar med mandat från Sveriges regering och rapporterar direkt till Finansdepartementet. Förutom de målsättningar som delas med övriga AP-fonder, skall 6:e Ap-fonden bidraga med kapital och kompetens till onoterade svenska företag för att stimulera entreprenörsskap, tillväxt, teknisk utveckling och värdeökning inom denna verksamhetssektorssektor. Om NetSys Software Group AB NetSys Software Group är ett ledande mjukvaruföretag inom områdena kunskaps- och meddelandehantering. NetSys vänder sig till företag som vill dra fördelar av, dela och använda sin samlade kunskap. NetSys har 1 miljon användare och har som målgrupp Global 2000 företag, av vilka 350 är våra nuvarande kunder. NetSys, med sitt huvudkontor i Göteborg, är vi ett nätverk av helägda dotterbolag och distributörer verksamt på de viktigaste marknaderna i Europa, USA, Australien, Afrika och Sydamerika. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00340/bit0002.pdf

Dokument & länkar