Konsumentinformation från Netto Sverige

Netto Marknad Sverige AB återkallar fryst oxfilé styckad före den 15/2-2013 av det holländska styckningsföretaget Willy Selten (märkta med styckningsföretag 933).

Livsmedelsverket har meddelat att alla produkter på marknaden innehållande nötkött från detta styckningsföretag som producerats mellan den 1/1-2011 till 15/2-2013 ska återkallas, eftersom den totala spårbarheten på köttet inte kan garanteras.

Återkallelsen gäller fryst oxfilé med texten "Styckad i Holland (933) samt som är förpackad före 15/2-2013. Vi ber kunder med denna oxfilé, och då varan köpts hos Netto, ta med oxfilén till närmsta Nettobutik för att erhålla ersättning för produkten.

Vi beklagar det besvär återkallelsen skapar för våra kunder. Men åtgärden är viktig för att upprätthålla en god livsmedelssäkerhet för våra kunder.

För övriga frågor, kontakta Kvalitetsansvarig Netto Sverige Roger Höjendal, rh@netto.se eller 0346-696064.

Media

Media