Delårsrapport 2005 för Netwise AB (publ.) Januari- September 2005

• Omsättningen för perioden uppgick till 89,7 MSEK (71,2) • Rörelseresultatet uppgick till 7,3 MSEK (3,9) • Resultat efter finansiella poster uppgick till 8,1 MSEK (4,4) • Ökad satsning på produktutveckling i perioden om 30,1 MSEK (13,1) • Periodens kassaflöde -0,1 MSEK (5,5) • Beslut om förvärv av tyska Telesnap AG

Ökad tillväxttakt Netwise strategiska satsningar på den internationella marknaden visar resultat. I det tredje kvartalet uppgick affärsvolymen utanför Sverige till 39% (30%) av koncernens omsättning. Denna utveckling kommer från och med oktober ytterligare förstärkas genom förvärvet av tyska Telesnap AG. Telesnap AG är ett växande företag med verksamhet i Tyskland, Schweiz och Frankrike. Telesnap AG planerar att omsätta drygt 30 MSEK under 2005 samt visa ett positivt resultat. Köpet av Telesnap AG bidrar till att vi nu har en etablerad och stark marknads- och utvecklingsorganisation i Mellaneuropa. Företaget sysselsätter idag ca 30 personer och Netwise kommer genom förvärvet att sysselsätta totalt ca 140 personer. Telesnap AG kommer att konsolideras först i det fjärde kvartalet. Den av Netwise nyligen erhållna ordern från Airbus om 40 000 anknytningar och våra relationer med France Telecom har bidragit till att vi även har förstärkt vår marknadsposition i de fransktalande delarna av Europa. Netwise har i kvartalet även erhållit sin första order från USA, från KJWW Engineering i Chicago. Netwise har nu börjat marknadsföra och sälja den nyutvecklade applikationssviten NetSwitch, som förutom att den ger telefonistfunktionalitet i mobiltelefonen även innehåller ett komplett hänvisningssystem. Detta innebär att mobiltelefonoperatörer kan erbjuda sina företagskunder en ersättning för den fasta företagsväxeln hos små- och medelstora företag, vilket ger flexibilitet och lägre totalkostnader för slutkunden. Intresset för dessa lösningar ökar på en global basis och Netwise har ett modernt koncept att erbjuda kunderna. En första order från en mobiloperatör i Mellan Östern har erhållits via en partner och implementationsprojektet har redan påbörjats. Flera konkreta affärsdiskussioner inom det mobila området pågår. IP-telefonimarknaden visar fortsatt tillväxt både i Sverige och internationellt. Netwise är marknadsledande inom programvara till IP-telefonilösningar samt till hybridlösningar där kunderna gör en stegvis övergång till ren IP-telefoni. I Sverige har en omfattande IP-telefonilösning driftsatts hos ICA tillsammans med IBM och Cisco. Lösningen är en hybridlösning och omfattar 5 000 anknytningar. Under kvartalet har ett samarbetsavtal med TeliaSonera i Finland tecknats, vilket innebär att de kan erbjuda VoIP (Voice over IP) tjänster med Netwise hänvisningssystem till sina kunder. Marknaden för traditionella hänvisningssystem är fortsatt stabil i Sverige och nya kunder som VPC, Plibrico Scandinavia och läkemedelsföretaget Sanofi Aventis har tillkommit under kvartalet. Försäljningen till befintliga kunder sker främst genom uppgraderingar till senaste version samt utökning av systemen med programvara för röststyrda tjänster och automatiska telefonilösningar samt system för kostnads- och kvalitetsmätning. Som exempel på affärer under kvartalet kan landstinget i Värmland och Haninge kommun nämnas. I övriga länder är efterfrågan på nya hänvisningssystem fortsatt ökande, då marknaden alltmer mognar och efterfrågar moderna system inom det s.k. ”Presence management”- området. Några nya kunder är EU-kommissionen i Belgien, KPMG och Ferring i Danmark, Sissimiut Kommune på Grönland, CDE i Finland, DEF i Norge, Potsdammuniversitetet i Tyskland samt sjukhuset LKH Klagenfurt i Österrike.

Om oss

Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Sedan starten 1992 har Netwise visat på god lönsamhet och systemet Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer.

Dokument & länkar