Delårsrapport 2006 för Netwise AB (publ.)

Januari - Juni 2006 • Omsättningen för perioden uppgick till 85,7 MSEK (60,6) • Rörelseresultatet uppgick till 5,4 MSEK (3,8) • Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 11,4 MSEK (13,8) • Omsättning utanför Sverige uppgår till 55 procent (32) av periodens omsättning • Ericsson har i det andra kvartalet lagt ett offentligt bud på Bolaget och efter perioden har budet fullföljts • Netwise aktie kommer att avnoteras från Nya Marknaden med sista handelsdag den 25 augusti 2006

Vår tillväxt utanför Sverige fortsätter enligt planerna. Under perioden uppgick omsättningen utanför Sverige till 55 procent (32). Intresset för övergång till IP-telefoni kompletterat med våra hänvisningssystem är stort på de marknader där vi nu är aktiva. På de nordiska marknaderna ökar också efterfrågan på hostade lösningar, dvs att hyra telefoni som tjänst, och den förändrade affärsmodellen med löpande månadsavgifter påverkar intäktsströmmarna. Försäljningen i Sverige av hänvisningssystem sker fortsatt främst genom utökning av kundernas befintliga system. På övriga marknader står försäljningen till nya kunder för en större del av omsättningen. Efterfrågan är generellt stor vad gäller talsvarstjänster och automatiska telefonisttjänster. I det andra kvartalet har flera större order erhållits från nya kunder. I Norge erhölls bl a en order från SAS om ca 1,2 MSEK och i Tyskland erhölls bl a en order från KFW Bankengruppe om ca 2,2 MSEK. Den internationella expansionen fortsätter som planerat i USA. Dotterbolaget Netwise Systems Inc, i San José, Kalifornien har startats i kvartalet med bemanning på plats. Utvecklingen av den mobila lösningen NetSwitch har fortsatt i perioden och produkten är nu klar för kommersiell lansering. I det andra kvartalet installerades den första NetSwitch-lösningen utanför Norden. I det andra kvartalet har ingen aktivering gjorts av utvecklingskostnaderna för NetSwitch utan i stället har avskrivningar gjorts om 1 MSEK. Netwise har i det andra kvartalet tecknat ett samarbetsavtal med BEA Systems kring SIP-baserade virtuella telefonväxlar och den gemensamma lösningen demonstrerades för första gången under VON-mässan i Stockholm strax före sommaren.

Om oss

Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Sedan starten 1992 har Netwise visat på god lönsamhet och systemet Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer.

Dokument & länkar