Netwise får tre nya internationella affärer

Netwise har fått tre nya internationella kunder som skall installera telefonistödsystemet, Netwise CMG. I Belgien är det EU-kommisionen i Bryssel, i Tyskland är det universitetet i Potsdam (Berlin) och i Österrike har sjukhuset LKH Klagenfurt beställt systemet. Ordervärdet för Netwise är ca 1 miljon.

Installationen hos EU-kommisionen i Bryssel berör ca 2.000 anknytningar och kommer att installeras av systemintegratören Dimension Data i Belgien. Ordern från Potsdamuniversitetet i Berlin berör 2.500 antal anknytningar och installeras av T-System (Deutsche Telecom) Installationen hos sjukhuset LKH Klagenfurt görs av NextiraOne Austria GmbH och berör ca 5.000 anknytningar. Installationen i Klagenfurt är en s.k. hybrid-lösning, där den befintliga Alcatel växeln kommer att samexistera med en IP-växel från Cisco Systems. Alla tre affärerna baseras på Cisco Systems IP-telefoniväxel CallManager. Netwise har nu fler än 150 installationer i 10 länder av Netwise CMG tillsammans med Cisco CallManager. ”Vår internationella satsning börjar nu bära frukt och vi ser att våra produkter även börjar efterfrågas i fler länder utanför Norden. Med dessa nya affärer i tre olika länder har vi nu skaffat oss en utmärkt plattform för en vidare internationell expansion,” säger Anders Wahlström, CEO på Netwise.

Om oss

Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Sedan starten 1992 har Netwise visat på god lönsamhet och systemet Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer.

Dokument & länkar