Netwise fullföljer förvärv av tyska Telesnap AG

Vid den extra bolagsstämman i Netwise AB den 29 september 2005 beslutades att fullfölja det tidigare lagda budet på tyska Telesnap AG.

Telesnap AG grundades 1995 och har sitt huvudsäte i Stuttgart, Tyskland. Idag bedriver företaget verksamhet i Tyskland, Schweiz och Frankrike. Genom förvärvet av Telesnap kan Netwise bredda sin produktportfölj samt ytterligare förstärka sin position på den europeiska marknaden. Telesnap AG är ett växande företag och planerar att omsätta drygt 30 MSEK samt visa positivt resultat under 2005. Företaget sysselsätter idag ca 30 personer och Netwise kommer genom affären att sysselsätta ca 140 personer. ”Tillsammans med Telesnap skapar vi möjligheter till ytterligare tillväxt och snabbare internationalisering. Vi ska växa i den europeiska marknaden och fortsätta utveckla våra erbjudanden inom IP- och mobiltelefoni”, säger Anders Wahlström, CEO, Netwise AB. Netwise AB (publ) har vid extra bolagsstämma den 29 september 2005 fattat beslut om nyemission av 257 968 aktier, serie B, envar å nominellt 50 öre mot betalning i form av 51 511 aktier i Telesnap AG. De nya aktierna emitteras till en kurs av 43,66 kronor per aktie. Aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av TVM IV GmbH & Co, Landesbank Baden-Württemberg, i vilket Süd Venture Capital Investition GmbH & Co uppgått genom fusion, Bernd Klingel och Elmar Peters. Vid teckning av nyemissionen innebär den en utspädningseffekt på ca 5,18 procent av kapitalet och ca 2,99 procent av rösterna i Netwise AB (publ). Emissionsbeslutet i sin helhet finns tillgängligt hos Netwise AB (publ), Isafjordsgatan 15, Kista.

Om oss

Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Sedan starten 1992 har Netwise visat på god lönsamhet och systemet Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer.

Dokument & länkar