Netwise lägger bud på tyska Telesnap

Styrelsen i Netwise AB (publ) lägger idag bud på tyska Telesnap AG:s samtliga aktier.

Telesnap AG grundades 1995 och har sitt huvudsäte i Stuttgart, Tyskland. Idag bedriver företaget verksamhet i Tyskland, Schweiz och Frankrike.Genom ett förvärv av Telesnap kan Netwise bredda sin produktportfölj samt ytterligare förstärka sin position på den europeiska marknaden. Telesnap utvecklar och säljer programvara inom området Presence Management, som både kompletterar och adderar till Netwise egen produktportfölj. Telesnap har framförallt i Tyskland etablerat partnersamarbete med bl.a. Cisco Systems, Nextira One och Deutsche Telekom. Några viktiga kunder är bl. a. Adidas, Audi, Atos Origin, Altana Pharma, Coop och Merck. Telesnap AG planerar att omsätta ca 30 MSEK under 2005 och sysselsätter idag 30 personer. ”Tillsammans med Telesnap skapar vi möjligheter till ytterligare tillväxt och snabbare internationalisering. Vi ska växa i den europeiska marknaden och fortsätta utveckla våra erbjudanden inom IP- och mobiltelefoni”, säger Anders Wahlström, VD Netwise AB. Netwise är Nordens ledande programvaruföretag för telefonistödsystem inom IP-telefoni. Netwise har under senare år ökat tillväxttakten genom expansion ut i övriga Europa. Netwise omsatte 2004 drygt 100 MSEK och fortsätter växa 2005. ”Vi har fört positiva och konstruktiva diskussioner med Telesnaps ledning och ägare under sommaren. Synergimöjligheterna på marknads- och intäktssidan är attraktiva för båda parter,” säger Anders Wahlström, VD, Netwise AB. Den slutliga utformningen av förvärvet beräknas vara klar och presenteras inom ett par veckor i god tid före en extra bolagsstämma som planeras till den 29 september 2005.

Om oss

Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Sedan starten 1992 har Netwise visat på god lönsamhet och systemet Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer.

Dokument & länkar