Omvandling av A-aktier i Netwise AB(publ)

Netwise AB (publ) styrelse har idag beslutat att omvandla 5 000 A-aktier till B-aktier.

Netwise AB (publ) styrelse har idag, i enlighet med framställningar från innehavare av 5 000 A-aktier beslutat att omvandla dessa A-aktier till B-aktier. Omvandlingen är verkställd när den har registrerats av Bolagsverket och antecknats i avstämningsregistret. När omvandlingen är verkställd kommer antalet A-aktier att uppgå till 400 000 och antalet B-aktier att uppgå till 4 576 468. Stockholm, 13 juli 2006 Netwise AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Annikki Schaeferdiek, VD +46 8 633 74 00 annikki.schaeferdiek@netwise.se Yngve Andersson, styrelsens ordförande +46 70 514 12 70 yngve.andersson@home.se

Om oss

Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Sedan starten 1992 har Netwise visat på god lönsamhet och systemet Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer.

Dokument & länkar