Amorterar av räntebärande lån

Styrelsen för NEVI har haft som mål att vara skuldfria senast under kvartal tre 2015. Bolaget kan idag meddela att målet är uppfyllt. Bolaget har amorterat lånen med kassaflöde från försäljningen av aktier i Acrinova AB.    

Efter amorteringen och betalning av räntor på totalt cirka 5,3 MSEK har Bolaget en kassa på omkring 4,0 MSEK.

//

För mer information kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Bolaget har som strategi att investera genom nybildade dotterbolag. Målet är de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom tolv månader. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling.  

Taggar:

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar