Bildar bolag i UK

Stockholm 2018-06-18

NEVI-koncernen har under 2017/2018 genomfört sina två första investeringar i UK. För att öka bolagets närvaro och skapa nya förutsättningar till investeringar på den brittiska marknaden, har styrelsen beslutat om att bilda ett nytt bolag i UK under namnet NEW EQUITY VENTURE (UK) LTD.

Bolaget ägs till 80 % av NEVI-koncernen, samt till 20 % av externa brittiska ägare. De brittiska ägarna, med en lång erfarenhet och ett brett kontaktnät inom tech-segmentet, kommer att fungera som rådgivare i UK-bolaget. Bolaget är aktivt och kommer inleda en “scanning” av den brittiska marknaden efter potentiella investeringsmöjligheter i bolag inom micro- och nano-segmentet.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar