Flaggning

Stockholm 2020-06-18

NEVI ökar sitt ägande i GOGO Lead Tech AB efter beslutad riktad kvittningsemission på årsstämman i GOGO Lead Tech AB. 
 

NEVI har idag tecknat 1 289 855 aktier i GOGO Lead Tech AB. Efter registrerad emission hos Bolagsverket ökar NEVIs ägande från 1 145 831 till 2 435 686 aktier. NEVIs ägande uppgår då till ca 70 % av kapitalet och rösterna i GOGO Lead Tech AB.För mer information, kontakta bolaget på: 

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)newequityventure.com 

www.newequityventure.comNew Equity Venture Int.AB (publ) 

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar