Förändring av ägarandel i Game Chest Group pga av emission - Flaggning

Stockholm 2019-07-25

Med anledning av genomförd emission i Game Chest Group och som igår registrerats hos Bolagsverket har NEVIs ägandeandel förändrats från 53,3 % till att idag (2019-07-25) vara 45,9 % (4 079 729 aktier). 

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar