Lägesrapportering befintliga innehav och jakten på nya investeringar

Stockholm 2018-11-22

Såhär i slutet av rapportsäsongen kan vi konstatera att flera av våra innehav visat på fin tillväxt och framtiden ser stark ut. Senast idag rapporterade Future Gaming Group (Spotlight, ägande ca 8 %) starka siffror och bolagets VD gör ett väldigt bra arbete. Även Ayima som som är noterat på Nasdaq FN rapporterade starka siffror idag. Ayima visade stark tillväxt och resultat var positivt i likhet med vad bolagets ledning kommunicerat i sin långsiktiga plan. NEVI äger drygt 20 % av aktierna i Ayima.
Andra innehav som visat på fin utveckling är CGit (Spotlight, ägande ca 22 %)som åter visar ett starkt resultat och på god underliggande tillväxt. Vi ser stor värdeökning CGit på sikt. Andra innehav vi ser en positiv trend i är Partner Fondkommission och Tourn positivt.

 Av våra in-house projekt är det kul att iApotek (Spotlight, (ägande ca 33 %) utvecklats långt över förväntan. I jakten på tillväxt har iApoteks styrelse och VD genomfört en framgångsrikt arbete och under året genomfört två förvärv och närmar sig en årlig omsättningstakt på 45 MSEK med positivt resultat. NEVI förväntar sig dock att omsättningen över tid kommer öka markant.          

Avseende vår geografiska expansion har vi så smått inlett vår expansion till UK, våra två första förvärv på marknaden är utförda och vi för per idag dialog med flertalet potentiella bolag om investeringar, såväl direkt i NEVI som genom våra innehav som en del av vårt arbete som aktiva ägare.  

//

            
För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras. För NEVI slutar aldrig jakten på att hitta nya intressanta Bolag.

Prenumerera

Dokument & länkar