Lägesuppdatering och substansvärde för NEVI

Stockholm, 2019-06-26

I denna uppdatering vill vi sätta fokus på tre av våra innehav samt belysa hur bolagets substansvärde har utvecklats under det senaste året. Mediacle fick idag ett positivt besked från NGM som innebar att bolagets omlistningsprocess godkändes. Som en följd av detta återförs bolaget till ordinarie lista från observationslistan. Mediacle har gått mycket starkt sista tiden och dess kursuppgång har bland annat uppmärksammats i en artikel publicerad av Avanza 

(https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2019/05/21/aktierna-som-stigit-mer-an-100-procent-i-ar.html)  

Två andra innehav som vi ser stor potential i är Tourn och M.O.B.A. New Equity Venture äger 296 546 aktier i Tourn och 486 037 aktier i M.O.B.A. Styrelsen hade för avsikt att stärka bolagets balansräkning via ytterligare förvärv av dessa bolag men förslaget för detta röstades ned på extra bolagsstämma. Styrelsen kommer söka nya lösningar för kapitalanskaffningar då även förslag om emission röstades ned på extra bolagsstämma. Det finns dock idag inga förslag antagna eller beslutade utan eventuella sådana kommer tidigast att presenteras under hösten 2019. Under tiden fortsätter arbetet med befintliga resurser. 

På bolagets årsstämma beslutades om ett incitamentsprogram för bolagets medarbetare vilket bestod av teckningsoptioner. Det kan dock konstateras att ingen medarbetare valt att teckna sig i programmet vilket medför att ingen utspädning av aktier kommer att ske. 

Bolagets substansvärde 2019-05-31 uppgick till 62 SEK per aktie.    

NEVI- utveckling substansvärde*

2019-05-31 194 MSEK 62 sek per aktie 

2019-04-30 193 MSEK 62 sek per aktie 

2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie

2018-12-31 162 MSEK 54 sek per aktie

2018-09-30 143 MSEK 48 sek per aktie

2018-06-30 125 MSEK 41 sek per aktie

2018-03-31 122 MSEK 40 sek per aktie

*Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder 

-Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag

-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktion

//

            För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar