NEVI publicerar memorandum

Styrelsen publicerar memorandumet inför kommande företrädesemission.

För fullständigt memorandum klicka på länken: MEMORADUM

Motiv för emission

Emissionen, som beskrivs i detta memorandum, genomförs för att göra det möjligt för NEVI att utvecklas i den takt Bolaget önskar. De huvudsakliga motiven för förevarande emission är att finansiera nya investeringar, minska skulderna samt sprida ägandet.

//               

För mer information kontakta:  
VD - Thomas Jansson

ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Taggar:

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar