NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag augusti 2021

Stockholm 2021-09-06

 

NEVI koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolagen* för augusti 2021. Försäljningen uppgick preliminärt till ca 3,5  MSEK (ca 3,5 MSEK för 2020).

 

*försäljningen avser enbart ej noterade dotterbolag.


//

          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägar